מרכז עדאלה פנה למח"ש בדרישה לחקור את האירוע באל-אקצא

בנוסף, דרש עדאלה כי לאחר נתיחת הגופות הן יועברו למשפחות באופן מיידי

מרכז עדאלה פנה בשם משפחותיהם של שלושת האזרחים שנהרגו מירי המשטרה במסגד אל-אקצא – מוחמד  מפדל (בן 19), מוחמד אחמד מוסא (בן 29) ומוחמד חאמד (בן 19) – בדרישה לפתוח באופן מיידי בחקירת אירועי הירי וההרג אתמול. בנוסף, דרש מרכז עדאלה כי המחלקה לחקירות שוטרים תורה על ביצוע נתיחה לאחר המוות בגופותיהם של שלושת המנוחים בטרם הבאתם לקבורה.  


                       
עו"ד מוחמד בסאם טען בפניות כי "כשעל הכף מונחת חייהם של אזרחים, האירוע מעלה שאלות כבדות משקל ביחס לעמידת אנשי המשטרה בהוראות הפתיחה באש המפורטות בפקודת המטה הארצי לעניין השימוש בכלי ירייה".

 

בנוסף עו"ד בסאם ציין ביחס להוראות הפתיחה באש כי "הפקודה מסדירה את כל המקרים שיש בהם אפשרות להשתמש בכלי ירייה על ידי אנשי המשטרה, ובכללם, לצורך ביצוע מעצר ולצורך מניעת סכנה מיידית לחיי אדם. בכולם השימוש מותר כאשר יש חשש ממשי לפגיעה מיידית בחיים וכשאין כל דרך אחרת למנוע את הפגיעה אך כמוצא אחרון ולאחר נקיטת אמצעים מקדימים."

 

לאור האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה כי מח"ש תחקור את האירוע, את נסיבות הפתיחה באש וההרג ופעל באופן מיידי לנתיחת גופות המנוחים ללא עיכוב כלשהו ולפני קבורתם ע"י המשפחה. 

 

עדכון: ביום 16.7.17 פנה מרכז עדאלה למשטרת ישראל בדרישה כי גופות המנוחים יועברו למשפחותיהם מייד לאחר ביצוע הנתיחה לאחר המוות. 

 

עדכון: ביום 18.7.17 מרכז עדאלה פנה לעו"ד אסנת מנדל, מנהלת מחלקת הבג"צים, בשם הוריהם של שלושת הצעירים שנהרגו באירוע באל-אקצא בדרישה כי המשטרה והמחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) יפעלו למסירה מיידית של הגופות למשפחות ההרוגים. 

 

עו"ד מוחמד בסאם ממרכז עדאלה כתב בפנייתו כי "נכון לכתיבת שורות אלו טרם התקבלה כל תגובה מהמשטרה לבקשתנו למסירת הגופות וטרם היא יצרה כל קשר עם הח''מ או בני משפחות המנוחים בכל דרך שהיא וזאת למרות שהגופות מוחזקות אצלה כבר יותר מ-80 שעות. החזקת הגופות הינה שלא כדין, שכן היא נעשית ללא כל סמכות. אין שום חקיקה מפורשת המאפשרת למשטרה להחזיק את הגופות. כמו כן, המשך החזקת הגופות פוגע בזכויות יסוד."