התנגדות לוועדת גבולות במשרד הפנים שדנה בסיפוח שטחים להתנחלויות

כתב המינוי מעניק לוועדה סמכות להחליט על שטחי שיפוט בגדה המערבית לצרכי התנחלויות

מרכז עדאלה פנה לשר הפנים, אריה דרעי, ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, ולמפקד פיקוד מרכז, רוני נומה, בבקשה לבטל את כתב המינוי של "ועדת חקירה לשינוי גבולות, חלוקת הכנסות, שינוי מעמד מוניציפאלי ואיחוד רשויות מקומיות באזור ירושלים, יהודה ושומרון והשפלה", ולהימנע מיישום ו/או אישור כל המלצה של ועדת הגבולות בכל הקשור להתנחלויות הנמצאות בשטחים הכבושים משנת 1967. בחודש מרץ השנה מינה מנכ"ל משרד הפנים את הוועדה שאמורה לבחון את המעמד המוניציפאלי ושינוי הגבולות ושטחי השיפוט של רשויות מקומיות, לרבות התנחלויות בגדה המערבית.

 

 

עורכות הדין סוהאד בשארה ומאיסאנה מוראני ממרכז עדאלה טענו בפנייתן כי כתב המינוי מעניק לוועדה סמכות להחליט על שטחי שיפוט בגדה המערבית לצרכי התנחלויות, דבר שמהווה הפרה של החוק הבינלאומי: "שלטון הכיבוש רשאי לעשות שימוש בנכסי ציבור אותם הוא מנהל, ואף בפירותיהם, כדי לקיים את חובותיו ע"פ דיני הכיבוש, אך הוא אינו רשאי להחריב נכסים אלה, להעביר בעלות בהם לאחרים או לכלותם.. אין ספק, כי כל הרחבה של תחומי שיפוט הרשויות המקומיות של התנחלויות בשטחי הגדה המערבית, כמו גם עצם הקמתן מלכתחילה, נחשבים כלקיחה נרחבת של הנכסים של האוכלוסייה המוגנת המהווה גם הפרה בוטה לסעיף 147 לאמנת ג'נבה הרביעית משנת 1949."

 

בנוסף, נטען בפניית עדאלה כי הוועדה מספחת בפועל שטחים מהגדה המערבית למדינת ישראל: "חלק מהשטחים הכלולים בכתב המנוי דנן נמצאים בשטחים הכבושים משנת 1967 אך הם מנוהלים כאילו הם חלק משטח מדינת ישראל שחלים עליהם חוקי מדינת ישראל. אי לכך, פרקטיקה זו מהווה, הלכה למעשה, סיפוח של שטחי הגדה המערבית הכלולים בכתב המנוי למדינת ישראל. שר הפנים רוכש לעצמו כביכול, באמצעות כתב המנוי, את סמכויותיו של המפקד הצבאי בשטחי הגדה המערבית ומחיל את פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות, בשטחים הכבושים. שר הפנים לא מוסמך לפעול מכוח המשפט הישראלי הפנימי בשטחי הגדה המערבית הכבושים."

 

לאור האמור לעיל, דרש עדאלה בפנייתו כי כתב המינוי של הוועדה ישונה כך שההנחלויות יוצאו מתחום חקירתה של וועדת הגבולות. 

מסמכים קשורים: