עדאלה: פעולותיה של יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה אינן חוקיות

אין חוק המתיר לגורמי הרשות המבצעת לצנזר פרסומים

מרכז עדאלה פנה ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לפרקליט המדינה, שי ניצן, ולמנהל יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה, חיים ויסמונסקי, בדרישה להפסיק לאלתר את הפעילות הבלתי חוקית של יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה. החל מהמחצית השנייה של שנת 2015 החלה לפעול היחידה במטרה "להתמודד עם אתגרי האכיפה במרחב הסייבר", לרבות צנזור תכנים אשר עלו ברשת ואשר היחידה פועלת, באמצעות פנייה לספקיות, לחסימתם, הגבלת הגישה אליהם והסרתם המלאה.

 

עורכי הדין פאדי ח'ורי ומוחמד בסאם ממרכז עדאלה טענו בפנייתם כי רבות מהפעולות של היחידה במישור הצנזורה ברשת הינן משוללות סמכות חוקית: "אין בנמצא חוק המתיר לגורמי הרשות המבצעת לצנזר פרסומים. כמו כן, אין בחוק הוראה מפורשת המסמיכה הסרת פרסומים שנקבע לגביהם כי הם עולים כדי עבירה פלילית, אף על ידי בית המשפט."

 

בפניית עדאלה צוין כי בדו"ח לסיכום פעולותיה של היחידה בשנת 2016 נכתב כי מאז תחילת עבודתה טיפלה היחידה ב- 2,241 תכנים אשר לכאורה מפרים את החוק, שמתוכם 1,554 הוסרו בעקבות פעילות היחידה. עורכי הדין ח'ורי ובסאם טענו כי מדובר בפגיעה בחופש הביטוי: "ביטוי, גם אם אינו ערב לאזני הרשויות, אשר טרם נקבע כי הוא מהווה עבירה פלילית, אין הרשות רשאית לדרוש את הסרתו כלל. שכן, כל ביטוי אמור ליהנות מ'חזקת תקינות' (כפי שבעליו נהנים מחזקת החפות) עד להכרעת בית המשפט כי הוא מהווה עבירה פלילית. בפניית מחלקת הסייבר לספקיות השירות בבקשה להפעיל צנזורה, על יסוד חשד שמדובר בביטוי האסור בחוק, וללא הכרעה סופית בעניין, יש משום פגיעה בלתי חוקתית בחופש הביטוי."

 

בנוסף, נטען בפניית עדאלה כי מדובר בהפרה של עקרון הפרדת הרשויות: "היומרה להכריע בשאלת פליליותו של ביטוי, ללא פנייה לערכאות וניהול הליך משפטי, ועל יסוד הכרעה זו קביעת סנקציה של צנזורה, מהווה נטילת סמכות שיפוטית וגוררת פגיעה בעיקרון הפרדת הרשויות. פקידים וגורמים מינהליים הנמנים על יחידת הסייבר והרשות המבצעת מכריעים בכוחות עצמם, במסגרת מנגנון האכיפה האלטרנטיבית, אם ביטוי מסוים עולה כדי 'פרסומי הסתה לאלימות ולטרור, ותמיכה בארגוני טרור' או 'פרסומים אסורים כלפי עובדי ציבור על רקע מילוי תפקידם, הכוללים עברות של פגיעה בפרטיות, הסתה לאלימות, לשון הרע, העלבת עובד ציבור ועוד'. לפיכך, המסקנה המתבקשת היא שפרקליטות המדינה נוטלת לעצמה סמכויות שיפוטיות – השמורות לרשות השופטת – שלא כדין וללא כל סמכות."

 

לאור האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה מהיועמ"ש, מפרקליט המדינה וממנהל יחידת הסייבר לחדול מהפעלת צנזורה על תכנים ברשת באמצעות "מנגנון אכיפה אלטרנטיבי" שמופעל ע"י יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה. 

מסמכים קשורים: