עדאלה: על רשויות האכיפה להציג לחשוד ולסנגוריו את הפרסומים שהובילו לבקשת מעצר

מדובר במדיניות אשר פוגעת באופן חמור בזכויות החשוד

מרכז עדאלה פנה ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, ולפרקליט המדינה, שי ניצן, בדרישה כי יורו לרשויות האכיפה להקפיד במהלך תקופת המעצר הראשוני (לפני הגשת כתב האישום) על חשיפת התכנים והפרסומים אשר לטענת הרשויות היוו עילה לפתיחה בחקירה נגד חשודים, ובעקבות כך מעצרם. גופי חקירה מונעים מהעצור וסנגורו מידע לגבי התוכן שבבסיס החשד, דבר שפוגע באופן חמור ביכולתו של החשוד להתגונן.

 

עו"ד פאדי ח'ורי ממרכז עדאלה טען בפנייתו כי מדובר במדיניות אשר פוגעת באופן חמור בזכויות החשוד: "מדובר בפרקטיקה בעייתית ההופכת למעשה את מעצר הימים למעצר מינהלי של ממש, כשלא רק החומר שנאסף על ידי המשטרה במסגרת חקירתה מוסתר מעיני העצור וסניגורו, אלא אף סיבת המעצר עצמה והתוכן שבגינו הוא בוצע נותרים עמומים ומחוץ לתחום ידיעתם." בהקשר זה צוין כי "כפי שאין זה עולה על הדעת לעצור אדם בחשד לביצוע עבירת גניבה מבלי להצביע בפניו ובפני סנגוריו כבר בהליכי המעצר הראשוני על החפץ שנטען לגביו כי גנב; כפי שאין זה אפשרי לעצור אדם בחשד לביצוע עבירת תקיפה מבלי להצביע על זהות המותקף ו/או נסיבות התקיפה; וכפי שאין לאפשר מעצר של חשוד ברצח תוך הותרת זהות הנרצח חסויה עד לאחר הגשת כתב אישום, כך גם לעניין מעצר חשוד בעבירות ביטוי הכוללות רכיב של פרסום – ישנה חובה ליידע אותו ואת סניגוריו באשר לתוכן הביטוי, דהיינו 'הפרסום', שבבסיס בקשת מעצרו. וזאת במיוחד כשמדובר באחד מיסודות העבירה".

 

בפניית עדאלה הובאו מספר דוגמאות למעצרים בגין עבירות ביטוי, אשר במהלכם הוטל חיסיון על הפרסומים שהיוו את עילת המעצרים. כך, למשל, נעצר האזרח ראזי נאבולסי בחשד ל"פרסום דברי תמיכה בארגון טרוריסטי" אולם לכל אורך תקופת מעצרו, שהשתרעה על פני שבעה ימים, הטילה המשטרה חיסוי מוחלט על החומרים שהיוו בסיס למעצרו. עו"ד ח'ורי הסביר בפנייתו כי "העצור נאלץ, באמצעות סנגוריו, לטעון בהליכי המעצר כשמעל אחד מהיסודות העובדתיים של העבירה – הפרסום – מרחפת עננה של סודיות.. מעצרו של אדם בחשד לביצוע עבירה של הסתה, למשל, מבלי לחשוף בפניו ובפני סניגורו את התוכן שלפי הטענה מהווה עבירה פוגע קשות בהליך ההוגן, נוגד את תכליות ההליך הפלילי ומגביל באופן קיצוני את זכות הטיעון של העצור, כמו גם את זכותו להתגונן."

 

לאור האמור לעיל, דרש עדאלה כי היועמ"ש ופרקליט המדינה יורו לרשויות האכיפה להציג לחשוד ולסנגורו את הפרסום אשר בבסיס החשד שהוביל לחקירה ומעצר. 

מסמכים קשורים: