עדאלה: יש לאפשר לעקורי הכפר מעלול לבקר בבית הקברות הנוצרי בכפר

מניעת הביקורים בבית הקברות מהווה פגיעה קשה בזכות המת ובני משפחתו

מרכז עדאלה פנה לשר הפנים, אריה דרעי, ולמפקד פיקוד צפון, יואל סטריק, בשם סלוא סאלם-קובטי, תושבת כפר כנא אשר היא ומשפחתה במקור מכפר מעלול, בדרישה כי יתאפשר לה לבקר את קברי יקיריה אשר נקברו בבית הקברות הנוצרי במעלול.

 

הכפר מעלול נכבש ביולי 1948, כל תושביו גורשו ממנו ובתיו נהרסו. מאז לא הורשו עקורי הכפר לחזור לבתיהם ולכפרם, ולעקורים אשר יקיריהם נקברו בבית הקברות הנוצרי בכפר, אין כל אפשרות לעלות לקברם, שכן הוקם בסביבתו בסיס צבאי. גב' קובטי רוצה מזה שנים לבקר בקבר אביה, אשר נהרג בשנת 1948 ונקבר בבית הקברות, וניסיונותיה הרבים לעשות כן כשלו.

 

עו"ד מונא חדאד ממרכז עדאלה טענה בפנייתה כי מניעת הביקורים בבית הקברות מהווה פגיעה קשה בזכות המת ובני משפחתו המתעצמת נוכח החשש הכבד שהמצבות בבית הקברות חוללו: "חילול בית הקברות ומניעת מרשתי ועקורי הכפר אשר יקיריהם, ביניהם סביהם וסבותיהם, הוריהם, דודיהם, דודותיהם, קבורים שם לבקר בו ולשמור עליו מהווים הפרה בוטה וחמורה לזכות לכבוד של המת, אשר הוכרה כזכות יסוד חוקתית כפועל יוצר מכבודו של האדם החי ומזכותו לאוטונומיה אישית המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. זאת בנוסף על הפגיעה הקשה בבני משפחתו של המת וברגשותיהם, אשר פגיעה בזכרו ובכבודו אחוזה ושלובה בפגיעה בכבודם שלהם."

 

בנוסף, נטען בפניית עדאלה כי מדובר בפגיעה ברגשות ציבור תושבי המקום, אשר קרוביהם נטמנו בבית הקברות: "מעבר לפגיעה בכבוד הנפטר ובכבוד המשפחה ורגשותיה, מדובר בפגיעה ברגשות הציבור והקהילה אליה השתייכו הנפטרים בחייהם. שכן, המדובר בבית קברות הנושא עמו חשיבות דתית והיסטורית עבור עקורי הכפר. וכפי שנקבע לא פעם, ההגנה מפני פגיעה ברגשות הציבור מהווה אינטרס ציבורי הראוי להגנה בפני עצמו."

 

לאור האמור לעיל, דרש עדאלה כי יתאפשר לגב' סאלם-קובטי, כמו גם ליתר עקורי הכפר, לבקר את קברי יקיריה בבית הקברות, וכי משרד הפנים והצבא יתחזקו את בית הקברות וישמרו על המצבות בו מפני פגיעה, חילול והשחתה.  

מסמכים קשורים: