עדאלה: משרד החינוך אינו מקיים אחר התחייבותו לספק הסעות לילדים בגיל 3-4 מהכפרים הלא מוכרים אל גני הילדים

נציגי המדינה מסרו לבית המשפט כי הסעות לילדי הכפרים יחלו בשנת הלימודים 2017-18

מרכז עדאלה פנה לפרקליטות מחוז דרום בדרישה להורות למשרד החינוך לעמוד בהתחייבותו בפני בית המשפט המחוזי בבאר שבע, לספק הסעות עבור ילדי הכפר אלסרה מהכפר לגני הילדים. בדיון בפני בית המשפט, בעקבות עתירת עדאלה בנושא, הודיעו נציגי המדינה כי משרד החינוך הקצה 50 מיליון ₪ לטובת מערך הסעות לילדים בגילאים 3-4, אשר אמור היה להתחיל לפעול עם פתיחת שנת הלימודים הנוכחית, בתאריך 1.9.17. בנוסף, מסרו נציגי המדינה לבית המשפט כי הסעות לילדי הכפר אלסרה יחלו כבר בחודש מרץ 2017.

 

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה ציינה בפנייתה כי למרות זאת, משרד החינוך טרם סיפק הסעות לגנים לילדים תושבי הכפרים הלא מוכרים בני 3-4: "ההתחייבויות להקמת והפעלת המערך כאמור לא קוימו, ולמעשה מאז פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ילדי העותרים בגילאים 3-4 נעדרים גישה לגני הילדים, ובלית ברירה נמצאים בבית כל ימות השבוע, ללא מסגרת חינוכית."

 

עו"ד זהר הדגישה בפנייתה כי על משרד החינוך מוטלת חובה חוקית לאפשר לילדים בני 3-4 נגישות לגני ילדים: "זכותם של התלמידים להסעות מבתיהם אל בתי הספר וחזרה מהם אינה שנויה במחלוקת, והיא נובעת מחוק לימוד חובה, כאשר הסעת התלמידים מאפשרת את יישום החוק על אותם התלמידים שבאזור מגוריהם אין מוסדות חינוך או שהמוסד שבו הם לומדים מרוחק מבתיהם."

 

במקביל, פנה עדאלה בשם וועד ההורים בכפר אלג'רף למנהלת מחוז דרום של משרד החינוך, עמירה חיים, לראש המועצה האזורים אלקסום, ג'אבר אבו כף, ולמנהל אגף החינוך במועצה, עלי אבו כף, בדרישה כי יפעלו להנגשת מוסדות חינוך לגיל הרך לילדי בכפר בגילאים 3-4. הכפר הלא מוכר אלג'רף מונה כ- 350 תושבים, ובהם כ- 20 ילדים בני 3-4 אשר רשומים לגני ילדים בכפר כסייפה, אולם בהיעדר הסעות הם נאלצים להישאר בבתיהם.

 

לאור האמור לעיל, דרש עדאלה כי משרד החינוך יספק באופן מיידי הסעות בטיחותיות לילדים בגיל 3-4 אלסרה ואלג'רף אל גני הילדים בהם הם רשומים.