תגובת העותרים נגד חוק ההסדרה לתגובת היועץ המשפטי לממשלה שהוגשה לבג"ץ

למרות עמדת היועמ"ש כי יש לבטל את החוק, עמדתו מתנגשת עם המשפט הבינלאומי

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הגיש ביום 22.11.17 את תגובתו לעתירות אשר הוגשו נגד חוק ההסדרה. ע"פ חוק זה, תתאפשר הפקעת קרקעות פרטיות פלסטיניות לטובת התנחלויות שנבנו עליהן.

 

מארגון עדאלה, מרכז ירושלים לזכויות אדם ומרכז אלמיזאן (עזה) שעתרו נגד חוק ההסדרה נמסר בתגובה לעמדת היועץ המשפטי לממשלה כי אמנם בתגובתו נקט היועמ"ש בעמדה כי דין חוק ההסדרה הינו בטלות, אך עמדתו עדיין בעייתית מבחינת המשפט הבינלאומי. יחד עם התנגדותו של היועמ"ש לחוק ההסדרה הוא ציין כי "הכשרת" התנחלויות הינה ראויה וכי לרשות מדינת ישראל קיימים כבר היום מספר כלים שבאמצעותם אפשר "להכשיר" התנחלויות על קרקע פלסטינית פרטית אשר הועברה למתנחלים "בתום לב". ואכן, בחוות דעת נוספת של היועמ"ש מהימים האחרונים, הוא אישר שימוש בכלים אלה, ובין היתר, אישר הפקעת קרקע פלסטינית ל"צורכי ציבור" לצורך ה"סדרת" כביש גישה למאחז בלתי חוקי.

 

ארגוני זכויות האדם הנ"ל הדגישו כי עמדת היועמ"ש מתנגשת עם המשפט הבינלאומי אשר אוסר בצורה מפורשת על בניית התנחלויות והעברת אוכלוסייה אזרחית של הכוח הכובש אל השטח הכבוש, הנחשב כפשע מלחמה. המשפט הבינלאומי כולל איסורים מפורשים לפגיעה בקניין האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית למטרת פיתוח התנחלויות והרחבתן.


קרדיט לצילום: מתי מילשטיין

מסמכים קשורים: