העלאת האגרה בגין עתירות המוגשות לבג"ץ ע"י פלסטינים תושבי השטחים הכבושים הינה בלתי-חוקתית

ההצעה להגביל את זכות הגישה לערכאות הינה בעלת אופי גזעני

מרכז עדאלה פנה לשרת המשפטים, איילת שקד, ליו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, ניסן סלומיניסקי, וליועמ"ש אביחי מנדלבליט, בדרישה לדחות את ההצעה להעלאת האגרה בגין עתירות המוגשות לבג"ץ ע"י או לטובת פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. ע"פ ההצעה, שמטרתה המוצהרת היא הפחתת העתירות שמגישים פלסטינים תושבי השטחים הכבושים לבג"ץ, פלסטינים תושבי השטחים ישלמו אגרה בסך 5,400 שקלים, וזאת במקום הסכום כיום, 1794 שקלים.

 

עו"ד מונא חדאד ממרכז עדאלה ציינה בפנייתה כי ההצעה הנדונה פוגעת בזכויות יסוד של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים: "המדובר בפגיעה בזכותם החוקתית של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים לגישה לערכאות השיפוטיות, שכן הנטל הכלכלי הכבד שמבקשים להטיל מציב מכשול משמעותי עבור אוכלוסייה זו שמשמעותה חסימת גישתם לבית המשפט. פגיעה זו מנוגדת להלכה הפסוקה שקבעה שיש לאפשר גישה לערכאות משפטיות וכי זכות זו היא זכות יסוד חוקתית."

 

בנוסף, טענה עו"ד חדאד כי ההצעה הינה בעלת אופי גזעני: "ההצעה פוגעת בעקרון השוויון בפני החוק. כידוע, זכות זו של האדם לפנות אל בית המשפט ולקבל סעד, ללא שיוצבו מכשולים בלתי סבירים ומפלים בפניו, הינה זכותו של כל אדם, ואינה מוגבלת לאזרחים וקיומה הינו תנאי הכרחי לקיומן של שאר זכויות היסוד. מדובר בסעיף גזעני הגורם לפגיעה בזכות החוקתית לכבוד של אנשים המבקשים לעתור נגד הפרות של זכויותיהם החוקתיות באמצעות פנייה לבית המשפט."

 

עוד נטען בפניית עדאלה כי ההצעה מנוגדת לחוק הבינלאומי: "מדובר בהפרה בוטה לחובות בהתאם למשפט הבינלאומי ההומניטארי והדינים הבינלאומיים בעניין ההגנה על זכויות האדם המחייבים את בתי המשפט לברר הפרות של זכויותיהם ולתת סעד אפקטיבי בגין הפרות אלה".

 

לאור האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה כי ההצעה הנדונה תידחה ע"י וועדת החוקה, חוק והמשפט. 

מסמכים קשורים: