ממשלת ישראל החליטה להקים התנחלות חדשה

הממשלה החליטה "להסדיר" את המאחז הלא-חוקי חוות גלעד, לחבר אותו למים ולחשמל ולכביש גישה, וכל זאת "מסיבות ביטחוניות והומניטאריות"

ממשלת ישראל החליטה בישיבתה ביום ראשון, ה- 4.2.18, להקים התנחלות חדשה בגדה המערבית. בהודעת מזכיר הממשלה נכתב כי הממשלה החליטה "להסדיר" את המאחז הלא-חוקי חוות גלעד, לחבר אותו למים ולחשמל ולכביש גישה, וכל זאת "מסיבות ביטחוניות והומניטאריות". בנוסף, דנה וועדת השרים לענייני חקיקה באותו היום בהצעת חוק "מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל (תיקון -   ניהול והקצאת הקרקע באזור יהודה והשומרון על ידי החטיבה להתיישבות)"-  אשר מטרתה "להכשיר" בדיעבד ועתידית הקצאת קרקעות לחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית, לשם פיתוח התנחלויות.

 

עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה פנתה במכתב לפני הישיבות לחברי וועדת השרים לענייני חקיקה, לחברי הממשלה וליועמ"ש אביחי מנדלבליט בדרישה כי ידחו את שתי ההצעות שעל סדר היום בהיותן  מפרות את המשפט הבינלאומי ההומניטארי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי, החלים על שטחי הגדה המערבית הכבושים. 

 

באשר להקמת ההתנחלות כתבה עו"ד בשארה כי "תכליתה של הצעת ההחלטה הנדונה הינה פוליטית מובהקת. הדבר מתבטא הן במהות ההצעה והן בדרג המדיני אשר מבקש לקבל את ההחלטה הנדונה, כאשר הממונה הצבאי בשטחי הגדה המערבית הופך להיות זרוע מבצעת של החלטה פוליטית. ההצעה הנדונה מנוגדת לסעיף 49 לאמנת ג'נבה הרביעית, האוסר על העברת אוכלוסייה אזרחית של הכוח הכובש לשטח הכבוש." וכי "העברת אוכלוסייה אזרחית של הכוח הכובש לשטח הכבוש נכללה כפשע מלחמה בחוקת רומא, המקימה את בית הדין הפלילי הבינלאומי."

 

באשר להצעת החוק להקצאת קרקעות בגדה המערבית שינוהלו ע"י החטיבה להתיישבות, נכתב בפניית עדאלה כי מדובר בהצעת חקיקה אשר מחילה את עצמה באופן מפורש על שטחי הגדה המערבית ולה השלכות על היקפי קרקע גדולים. מדובר בניסיון נוסף להחיל את החוק הישראלי בשטחי הגדה המערבית. באם תתקבל הצעת החקיקה, יהא זה חוק הזהה במהותו לחוק להסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון, השנוי במחלוקת ואשר ספג ביקורת בינלאומית רבה ועתירות לגביו תלויות ועומדות כיום בפני בג"ץ.

 

בפנייתה בעניין זה הבהירה עו"ד בשארה כי "חל איסור מוחלט על החלתה ויישומה של הצעת החוק הנדונה בשטחי הגדה המערבית כי היא מפרה באופן בוטה את מערך הדינים - הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטארי ומשפט זכויות האדם – החל על שטחי הגדה המערבית כשטחים כבושים." וכן, כי "הצעת החוק מנוגדת באופן חזיתי לכלל היסודי בדיני הכיבוש בכך שהיא מפקידה את ניהול המשאבים הטבעיים ובעיקר המקרקעין שבגדה המערבית לחטיבה ההתיישבותית שאין לה שום מעמד כלשהו במשפט הבינלאומי ואינה מוסמכת לפעול בשטח כבוש, ומשום שניהול המקרקעין לא יהיה לטובת האוכלוסייה הפלסטינית אלא לפי מדיניות מינהל מקרקעי ישראל לפי הנחיות ממשלת ישראל. במילים אחרות, ניהול הקרקע יהיה בידי אזרחים ישראלים לטובת ישראלים – יהודים, לפי מדיניות התיישבותית ציונית." הממשלה קבעה כי הדיון בחוק זה יימשך בעתיד.