עדאלה: השימוש של הצבא הישראלי בצלפים נגד מפגינים הינו בלתי-חוקי‎

ירי באש קטלנית כלפי אזרחים לא חמושים מהווה הפרה של עקרון ההבחנה בין אזרחים ללוחמים
"השימוש של הצבא הישראלי בכ-מאה צלפים נגד המפגינים מרצועת עזה הינו בלתי-חוקי. ירי באש קטלנית כלפי אזרחים לא חמושים מהווה הפרה של עקרון ההבחנה בין אזרחים ללוחמים, כפי שהוא קבוע במשפט הבינלאומי, אשר ישראל מחויבת לו ואמורה לפעול לפיו. כך אומרים בארגון עדאלה, שהתריע בפני היועץ המשפטי לממשלה מראש כי פעולות ישראל בעזה נגד צעדת השיבה אינן חוקיות.
 
 
במכתב ששלחו עדאלה ומרכז אלמיזאן (עזה)  אמש נכתב כי השימוש בירי חי כאמצעי לפיזור הפגנות או המון, אשר בטבעו מוביל בהכרח לתוצאות קטלניות, הינו שימוש אסור לפי המשפט הבינלאומי ואף לפי המשפט הישראלי. שימוש זה הינו מנוגד לכל ההוראות המגינות על זכותם לחיים של תושבי עזה הן על פי המשפט הבינלאומי ההומניטרי והן על פי דיני זכויות האדם הבינלאומיים.
 
 
עוד נכתב בפניית הארגונים כי "איסור השימוש בצלפים כנגד אוכלוסייה אזרחית בתוך עזה למען פיזור הפגנה אינו אמור להיות שונה מאותו איסור שחל בתוך מדינת ישראל. שכן בשני המקרים מדובר באוכלוסייה אזרחית ובשני המקרים ערך הזכות לחיים הינו שווה."
 
 
בהקשר זה צוין בפניית הארגונים כי "במסקנות וועדת אור בעקבות תוצאתן הקטלנית של אירועי אוקטובר 2000, במסגרתם נהרגו 13 צעירים ערבים, הוועדה הבהירה באופן חד משמעי, כי ירי אש חיה אינו יכול לשמש אמצעי לפיזור המון וכי הרחבת שיקול הדעת המוקנה לאנשי ביטחון לעניין זה עלולה להביא לשימוש בלתי נחוץ באמצעים קטלניים."