עדאלה לוועדת הכספים: עצרו את הליכי האכיפה המוגברים בתחום הבנייה המכוונים נגד האזרחים הערבים

לקראת דיון בוועדת הכספים בנושא תיקון מס' 116 לחוק התכנון והבניה (חוק קמיניץ) ומדיניות המשרדים בדבר יישומו, העביר מרכז עדאלה את עמדתו בנושא זה לחברי הוועדה.

ב-30.12.2019, העביר עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל את עמדתו לקראת דיון שקיימה ועדת הכספים של הכנסת בסוגיות הכרוכות בתיקון מס' 116 לחוק התכנון והבניה ותקנות העבירות המינהליות ומדיניות המשרדים בדבר יישומם.

בעמדתו טען מרכז עדאלה כי לאור העובדה שלא צלחו עד היום תכניות הממשלה השונות שנועדו להסיר חסמים תכנוניים ביישובים הערביים, אין זה מן הצדק או מן הדין להמשיך בהליכי אכיפה מוגברים ביישובים הערביים. תכניות אלה נוצרו גם כך על רקע אפלייה ארוכת השנים והיעדר פתרונות תכנוניים שיאפשרו לאזרחים הערבים לפעול במסגרת החוק, מה שהביא לעמדת מרכז עדאלה נגד חוק קמיניץ מלכתחילה, כפי שמפורט בנייר העמדה שצורף למכתב שנשלח לוועדה. מרכז עדאלה קרא לוועדה לבטל את חוק קמיניץ ואת תקנות העבירות המינהליות הרלוונטיות או לדחות את יישומם עד אשר המדינה תציג פתרון כולל לבעיות התכנון של האזרחים הערבים ותיישמו.

 

לקריאת מכתב מרכז עדאלה אל ועדת הכספים

 

רכזת היחידה לקרקע, תכנון ובנייה, עו"ד מאיסאנה מוראני, שבאמצעותה הועברה עמדת מרכז עדאלה מסרה:
"בתואנות שווא של דאגה לשלטון החוק, דווקא חותרים תחתיו כל אלה הנלחמים על שימור החוק הגזעני הזה, שכן המציאות הנוכחית היא שלאזרחים הערבים לא ניתנת אפשרות לפעול במסגרת החוק בשל מחדליה של המדינה, ונכפה עליהם להיהפך לעבריינים. בחודשים האחרונים אנו רואים מאמץ מוגבר של פוליטיקאים להבטיח למה שמכונה 'המגזר החקלאי' תיקונים בחוק קמיניץ כדי למנוע את הפגיעה שלו ביהודים. הדבר בהחלט מעיד על הכוונה הזדונית הברורה של מי שיזמו את התיקון לחוק, שנועד לשמש כלי להתעמרות בלתי מידתית ולא הוגנת באוכלוסייה הערבית, אשר מדינת ישראל מתעלמת מאז קומה מצרכיה ואינה מציעה כלים תכנוניים לצמיחתה הטבעית."

צילום: סעיד רוקן

Read more: