חוק קמיניץ

עמוד: 1 מתוך 1
2020-08-17
במזרח העיר ישנה כעת התפרצות חמורה בהרבה מזו שהיתה בחודש מרץ כאשר הונהגה מדיניות שהפסיקה את יישום צווי ההריסה.
2019-12-30
לקראת דיון בוועדת הכספים בנושא תיקון מס' 116 לחוק התכנון והבניה (חוק קמיניץ) ומדיניות המשרדים בדבר יישומו, העביר מרכז עדאלה את עמדתו בנושא זה לחברי הוועדה.