יום עיון במשרדי עדאלה- הנכבה והחוק הישראלי

2018-04-06