Events

עמוד: 1 מתוך 2
תאריךנושא
2016-12-20אסיפה שנתית של הוועד המנהל של מרכז עדאלה
2016-02-18ביקור עמותת "פרינדס" AFSC האמריקאית למשרדי עדאלה
2017-05-08דיון בבג"ץ בעתירה נגד "תקנות הבקעה"
2017-04-25דיון בבג"ץ בעתירה נגד האצלת סמכויות לחטיבה להתיישבות
2017-05-21דיון בבג"ץ בעתירה נגד חוק ההדחה
2017-05-03דיון בבג"ץ בעתירה נגד מניעת מפגש בין שובתי רעב לעורכי דינם
2017-12-27דיון בבג"ץ בעתירת עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נגד תקנות הבקעה
2017-12-21דיון בבג"ץ- איסור על חה"כ לבקר אסירים המסווגים כביטחוניים (ח"כ ג'בארין נגד השב"ס)
2016-11-21דיון בבית המשפט בבאר שבע בעתירת עדאלה- מסגרות חינוכיות לילדים בכפרים לא מוכרים
2018-03-11דיון בבית המשפט המחוזי בבאר שבע- בקשה לפי פקדות ביזיון בית המשפט נגד משרד החינוך ואלקסום
2016-04-17דיון בבית המשפט המחוזי- כתב אישום בגין "הסתה" בפייסבוק
2017-01-25דיון בבית המשפט העליון בעתירת עדאלה נגד שלילת קצבאות ילדים
2017-01-22דיון בבית משפט בעכו בתיק אנס ח'טיב (התבטאויות בפייסבוק)
2017-10-15דיון בעתירה להקמת תחנות הסעה בכפרים בדואים בנגב
2017-05-22דיון בעתירה להרחבת שטחו של בית ספר עירוני י"ב ביפו
2018-01-30דיון בעתירת עדאלה להתקנת תחנות הסעה לתלמידים בכפרים בדואים בנגב
2018-01-10דיון בעתירת עדאלה לספק שירותי הסעות לילדים בדואים בנגב לגני הילדים
2016-02-19ההשתלמות השנייה לעורכי דין במסגרת הפרויקט לחופש הביטוי
2016-06-26היום הבינלאומי לתמיכה בקרבנות עינויים
2017-10-19הכשרת עורכי דין בנושא חופש הביטוי
2018-03-22הערכה חיצונית של עבודת עדאלה
2016-02-25הרצאה לעדאלה בתיכון דור ברמלה
2017-01-17הרצאה של העיתונאי פיראס ח'ורי לצוות של עדאלה ובלדנא
2018-03-02הרצאה של מנכ"ל עדאלה, עו"ד חסן ג'בארין, במכללת האנטר, ניו-יורק
2016-06-15הרצאה של עדאלה בבית ברל
2016-11-17הרצאה של עדאלה בנושא תכנון ובנייה- המכון ללימודי משפט מתקדמים
2017-04-26הרצאה של עו"ד סאוסן זהר בביר זית- "נתיני אויב" בחוק הישראלי
2016-12-25חג מולד שמח
2016-04-15יום האסיר הפלסטיני
2017-05-15יום הנכבה
2016-12-10יום זכויות האדם הבינלאומי
2018-04-06יום עיון במשרדי עדאלה- הנכבה והחוק הישראלי
2016-07-29ישיבה בוועדת האו"ם נגד אפליית נשים בנושא דו"ח של עדאלה
2016-02-21ישיבת בית המשפט העליון בנושא האפליה בדיור בעפולה
2018-01-24ישיבת וועד מנהל ואסיפה כללית של מרכז עדאלה
2016-11-10ישיבת וועד מנהל של מרכז עדאלה
2017-05-09ישיבת וועד מנהל של מרכז עדאלה
2016-12-18כנס בנושא עשור למסמכי החזון באונ' חיפה בהשתתפות חסן ג'בארין, מנכ"ל עדאלה
2016-12-13כנס המכון ון-ליר בנושא הזכות להחרים, בהשתתפות עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה
2017-10-12מחנה הסטודנטים של עדאלה 12-14.10.17
2018-02-13מנכ"ל מרכז עדאלה מרצה באונ' קולומביה בנושא הנכבה הפלסטינית והחוק הישראלי
2018-01-18מנכ"ל עדאלה חסן ג'בארין בכנס במכון ון-ליר: "מחקרים בעקבות מסעו המדעי של ברוך קימרלינג"
2018-02-20מנכ"ל עדאלה, עו"ד חסן ג'בארין מרצה בבית הספר למשפטים בניו-יורק על צדק מעברי במזרח התיכון
2016-12-09סדנא בנושא חופש הביטוי לעיתונאים ועורכי דין- פרוייקט של בלדנא ועדאלה
2016-10-08סדנה בהנחיית עדאלה בנושא זכויות אדם- מרכז אישה לאישה, חיפה
2016-11-08סדנה בהנחיית עדאלה בנושא זכויות אדם- מרכז אישה לאישה, חיפה
2016-12-09סיור בכפרים הלא מוכרים ל"ארקי אינטרנשונל"(איטליה)
2016-07-30סיור בכפרים סוסיא ואום אלחיראן לבוגרי קורס הקיץ במשפטים של אל-חאק
2017-01-29סיור בנגב עם ח"כ עאידה תומא סלימאן
2018-02-15סיור ל"כריסטיאן איד" בנגב