עדאלה פנה לבית המשפט בבאר שבע לפי פקודת ביזיון בית משפט נגד משרד החינוך והמועצה האזורית אלקסום‎

משרד החינוך והמועצה האזורית אלקסום הפרו פעמיים את התחייבותם לתפעל מערך הסעות לילדים תושבי הכפרים הלא מוכרים אל גני הילדים

מרכז עדאלה פנה היום, 28.2.18, בשם הורים לילדים מהכפרים הלא מוכרים אלג'רף ואום נמילה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפי פקודת ביזיון בית המשפט, נגד משרד החינוך והמועצה האזורית אלקסום. במהלך השנה האחרונה התחייבו משרד החינוך והמועצה האזורית אלקסום פעמיים בפני בית המשפט, כי יתפעלו מערך הסעות לילדים תושבי הכפרים הלא מוכרים בנגב בגילאים 3-4 אל גני הילדים. בעקבות התחייבויות אלו ניתנו פסקי דין שנתנו להם תוקף אך למרות זאת, הם הפרו אותם פעם אחר פעם. את העתירות ואת הבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט הגישה עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה.

 

במסגרת פסק הדין הראשון שניתן בעקבות עתירה של עדאלה בשם תושבי הכפר הלא מוכר אלסרה, הוחלט בתאריך 23.4.17 כי העתירה תימחק, וזאת לאור החלטה של שר החינוך מיום 23.8.16, לפיה "החל משנת הלימודים הבאה (2017-2018), אמור לפעול מערך הסעות לטובת כלל הילדים מכפרים הבדואים שאינם לומדים במוסדות חינוך, כולל ילדים בגילאי 3 ו- 4 שנים." התחייבות זו מולאה לפרק זמן קצר במהלך שנת הלימודים 2016-17 עבור ילדי הכפר אלסרה, אולם עם פתיחת שנת הלימודים 2017-18 הופסקו שירותי ההסעות, אשר לא ניתנו לאף כפר.

 

בעקבות זאת, פנה מרכז עדאלה שוב, בשם הורי ילדים בגילאי 3-4 מהכפר אלסרה ומהכפר אלג'רף, לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. לאחר דיון שהתקיים ביום 18.1.18, שוב התחייבו משרד החינוך והמועצות האזוריות בפני בית המשפט לספק שירותי ההסעות לילדי העותרים באופן מיידי, ובמקביל, לגבי שאר הילדים, סוכם כי המועצות האזוריות אלקסום ונווה מדבר תעברנה בתוך 10 ימים רשימות של ילדים בגילאי 3 ו- 4 מהכפרים הלא מוכרים למשרד החינוך, אשר עם קבלת הרשימות יתחיל בהעברת התקציבים הדרושים למועצה האזורית לצורך תפעול ההסעות.  סיכום זה בין משרד החינוך למועצות האזוריות קיבל גם הוא תוקף של פסק דין, אולם משרד החינוך והמועצה האזורית שוב לא עמדו בו. בנוסף, נציג הכפר אום נמילה הגיע לדיון זה ואף העביר רשימת תלמידים לנציג משרד החינוך, אשר מצידו התחייב כי המועצה תממן הסעות לילדי הכפר. למרות זאת, בחלוף יותר מחודש מיום הדיון וקבלת ההחלטה, גם ילדי הכפר אום נמילה נעדרים מהגנים.

 

עו"ד סאוסן זהר ציינה בפנייתה לבית המשפט כי אי-קיומו של פסק הדין אף לאחר התחייבות מצד הרשויות מבזה את בית המשפט ומהווה זלזול בו, כמו גם חוסר תום לב כלפי העותרים: "אי קיום ההתחייבויות בגינן ניתנו פסקי דין, מגיע לכדי חוסר תום לב מצד משרד החינוך והמועצה האזורית אלקסום. שכן, העתירות נמחקו בעקבות ההתחייבות ופסק הדין נתן להן תוקף. העותרים ציפו, ובצדק, כי הרשויות יעמדו בהתחייבותם."

 

עו"ד זהר הדגישה כי מדובר בפגיעה קשה ומתמשכת בזכויות ההורים וילדיהם: "לא בלבד שמדובר בהפרה בוטה של פסק דין בידי רשויות שלטוניות, גם מדובר בעתירות למימוש זכויות יסוד של ילדים והוריהם. בשל התנהלות המשיבים נאלצים העותרים לשוב ולגשת לערכאות פעם אחר פעם, על מנת לזכות בשירותים בסיסיים אשר אין כל מחלוקת כי זכותם לקבלם, ושמובטח שוב ושוב כי יסופקו. התנהלות המשיבים מבטאת זלזול הן בעותרים והן בהליכים בפני בית המשפט כפי שפורט לעיל."

מסמכים קשורים:

תיקים משפטים קשורים: