חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים)

זכויות קרקע ותכנון
בתוקף
1953


כיום, 93% מהקרקעות בישראל (לא כולל שטחים שנכבשו בשנת 1967) הן בבעלות המדינה וקק"ל. בבעלות האוכלוסיה הערבית נותרו 3%-3.5% מהקרקעות בלבד, בשוואה לכ-48% שהיו בידיה בשנת 1945. ההעברה המסיבית של השליטה בקרקעות בתוך גבולות במדינה שקמה ב-1948, התבצעה באמצעות שני חוקים עיקריים. הראשון: חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), אשר על פיו הופקעו מהאוכלוסיה הערבית בין 1.2-1.3 מיליון דונם. קרקעות אלה הופקעו מהאוכלוסיה מ 349 כפרים ויישובים אליהן יש להוסיף את האזורים הבנויים של 86 כפרים, ששטחם המדויק לא נכללבהודעת ההפקעה. החו השני הוא חוק נכסי הנפקים.


טקסט מלא