חוק הדגל הסמל והמנון המדינה

סמלים לאומיים
בתוקף
1949
מאמץ את הדגל של הקונגרס הציוני הראשון ושל התנועה הציונית, המבוסס על דימויי הטלית והמגן דוד, כדגל הרשמי של ישראל. הסמל הרשמי של מדינת ישראל הוא מנורת בית המקדש - עוד דימוי שלקוח מההיסטוריה היהודית. בשנת 1997 נוסף לחוק תיקון 2א (א), הקובע כי מעל כל מבנה ציבורי יתנופף דגל המדינה.

טקסט מלא