הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו )תיקון – חוק האזרחות והכניסה לישראל(

אזרחות
הצעת חוק
הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת בדצמבר 2009 כדי להגביל את הביקורת השיפוטית של בית המשפט העליון בענייני אזרחות. הצעת החוק הוגשה בעקבות עתירות שביקשו לתקוף את הוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (2003) (תוקן 2007). עדאלה פנה במכתב לשר המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה ביום 18 בדצמבר 2009 וביקש מהם לדחות את הצעת החוק מכיוון שהיא מפירה את זכות הגישה לערכאות ואת עקרון הפרדת הרשויות, ולפיכך מסכנת את שלטון החוק. הצעת החוק לא זכתה עד כה לרוב בכנסת.

טקסט מלא