הצעת חוק למניעת ביקורים מאסירים

משפט פלילי והליכים פליליים
הצעת חוק
נועדה להטיל איסור גורף על קבלת ביקורים על אסירים המשתייכים לארגון המוגדר ארגון טרור.

טקסט מלא