הצעת חוק הגבלת ביקורים מאסיר ביטחוני

משפט פלילי והליכים פליליים
הצעת חוק
מציעה למנוע מכל אסיר השייך לארגון המוגדר ארגון טרור, שמחזיק בשבוי ישראלי, ביקורים בכלא ואת הזכות להתייעץ עם עורך דין.

טקסט מלא