הצעת חוק שחרור אסירים וחטופים

משפט פלילי והליכים פליליים
הצעת חוק
קובעת כי אם ארגון המוגדר ארגון טרור מחזיק בשבוי ישראלי ודורש שחרור של אסיר מסוים המוחזק בכלא ישראלי, יש לכלוא אסיר זה "בבידוד מוחלט ולמנוע ממנו כל קשר עם בן אנוש אחר".

טקסט מלא