הצעת חוק המאבק בטרור

משפט פלילי והליכים פליליים
הצעת חוק
הצעת חוק נרחבת זו, המחזיקה יותר מ-105 עמודים ובהם סעיפי החוק ודברי הסבר, מאיימת לעגן בחוק הליכים שונים ולאשר הליכים חדשים שבהם נעשה שימוש מפלה נגד פלסטינים תושבי השטחים הכבושים וכן נגד פלסטינים אזרחי ישראל, לכאורה בשם המאבק בטרור. הצעת החוק מבקשת לקבע בחוק הישראלי תקנות חירום רבות שבהן נעשה שימוש כיום, שחלקן קיימות עוד מתקופת המנדט הבריטי, בצעד שיפגע פגיעה משמעותית בזכויותיהם של עצורים החשודים בעבירות ביטחון. החוק מפרט אמצעים דרקוניים נוספים שאפשר לנקוט בחקירות של חשודים המואשמים ב"עבירות ביטחון"; מאפשר שימוש נרחב בראיות חסויות בבית המשפט; מגביל את הנגישות של עצורים לביקורת שיפוטית; מחליש את הדרישות להצגת ראיות מטעם התביעה במקרים אלה; מקים עבירות פליליות חדשות, כמו ביטוי פומבי של תמיכה בארגון טרור או הבעת סימפתיה לארגון כזה, ומגביר באופן משמעותי את העונשים שאפשר להטיל על נאשמים שהורשעו בעבירות כאלה. יתרה מזו, הצעת החוק מגדירה באופן רחב ומעורפל מהו טרור ומהו ארגון טרור: "חבר בני אדם המבצע מעשה טרור או עבירת טרור חמורה כהגדרתה בסעיף 49, או הפועל במטרה לאפשר או לקדם ביצוע מעשה טרור או עבירה כאמור". משרד המשפטים פרסם את הצעת החוק ב-21 באפריל 2010. היא עברה בקריאה ראשונה בכנסת ב-3 באוגוסט 2011.

טקסט מלא