הצעת חוק שמירה על זכויות מקימי מבנים ביהודה ושומרון

השטחים הכבושים משנת 1967
הצעת חוק
הצעת החוק מבקשת להעניק בדיעבד מעמד חוקי להתנחלויות שנבנו על אדמות פלסטיניות פרטיות. כל ההתנחלויות בשטחים הכבושים אינן חוקיות לפי המשפט הבינלאומי. הצעת החוק באה בעקבות כמה פסקי דין שנתן בג"ץ לאחרונה, שהורו על פינוי התנחלויות או מאחזים לא-חוקיים שנבנו על קרקע פלסטינית פרטית. הצעת החוק מנסה לעקוף את הפסיקה ולחתור תחת שלטון החוק. בדברי ההסבר הרשמיים שנכללים בה, הצעת החוק מותחות ביקורת גלויה על פסקי הדין של בג"ץ. לפי הצעת החוק, שיזמו ח"כ יעקב כ"ץ ו-14 ח"כים נוספים, ייקבע כי כל בנייה בהתנחלויות שקיבלה אישור ממשלתי או סיוע ממשלתי, ובכלל זה פיתוח תשתיות, מתן תמריצים או פרסום בדבר בניית מבנים חדשים, תיחשב אדמת מדינה. הצעת החוק מכריזה גם שכל אדם שחשב "בתום לב" שהוא בעלי הקרקע שעליה בנה את ביתו ייחשב לבעלי הקרקע.הצעת החוק היתה אמורה לעלות לדיון בכנסת ב-23 במאי 2012, אך הדיון בה נדחה בגלל חשש מגינוי בינלאומי ומהפעלת לחץ אם תאושר.

טקסט מלא

מסמכים נוספים