הצעת חוק העמותות (תיקון – סייגים לרישום ופעילות עמותה) (חוק סמכות שיפוט אוניברסלית)

חופש ההתאגדות
הצעת חוק
הצעת חוק פרטית זו, שהוצגה באפריל 2010, מבקשת להוציא אל מחוץ לחוק עמותות המספקות מידע לזרים או מעורבות בהליכים משפטיים שננקטים בחו"ל נגד פקידים ממשל או קצינים בכירים המואשמים בפשעי מלחמה. לפי הצעת החוק, לא יירשם ארגון לא ממשלתי אם "יש סיבות סבירות להניח שארגון זה מספק מידע לישויות זרות או שהוא מעורב בהליכים משפטיים בחו"ל נגד פקידי ממשלה ישראלים בכירים או נגד קציני צה"ל, המואשמים בפשעי מלחמה". הצעת החוק מאפשרת גם לסגור עמותה קיימת אם תהיה מעורבת בפעילות מסוג זה. נוסח הצעת החוק מתייחס ישירות לדו"ח גולדסטון, כהצדקה לתנאים המפורטים בה. מכיוון שההצעה מנסה בראש ובראשונה להסתיר מידע או חשדות לעבירות, היא סותרת את הנורמות של המשפט הבינלאומי הפלילי ושל המשפט ההומניטרי הבינלאומי. הצעת החוק מהווה התקפה על ארגוני זכויות אדם ועל כל אדם המתנגד לפשעי מלחמה. ההצעה עדיין לא אושרה על ידי הממשלה.

טקסט מלא