הצעת חוק שמירה על ערכי מדינת ישראל (תיקוני חקיקה) (הצעת חוק "מדינה יהודית ודמוקרטית")

חופש ההתאגדות
הצעת חוק
הצעת חוק פרטית זאת מבקשת להסמיך את רשם העמותות ורשם החברות לסגור עמותות או חברות, אם מטרותיהן או פעולותיהן מנוגדות לתפישה שמדינת ישראל היא "מדינה יהודית ודמוקרטית". הצעת החוק, שעלתה ב-2009, פוגעת בחופש ההתאגדות ובחופש הביטוי של כל הארגונים הערביים בישראל הפועלים – באמצעים דמוקרטיים – נגד האפליה, לשיפור המעמד הפוליטי, המשפטי והחברתי של הפלסטינים בישראל ולקידום התפיסה של ישראל כמדינה דמוקרטית לכל אזרחיה. הצעת החוק דורשת מהם לבטא את נאמנותם למדינה היהודית ולכן מנסה להגביל את זכויותיו של המיעוט הערבי. יש קווי דמיון בין הצעת החוק לסעיף 7א בחוק יסוד: הכנסת, התשמ"ה-1985, שדורש מכל מפלגה ערבית לא לשלול את קיומה של ישראל כ"מדינה יהודית ודמוקרטית", דרישה לא-דמוקרטית ששימשה את מי שניסו לפסול מפלגות ערביות במערכות הבחירות האחרונות. הצעת החוק נועדה לחתור תחת הפעילות היומיומית של ארגונים ערביים ולהעמיד אותם תחת חקירה אולטרה-לאומית ואידיאולוגית המאיימת על פעילותם הלגיטימית. ועדת השרים לחקיקה החליטה בתחילת נובמבר 2010 לשנות את נוסח הצעת החוק בתיאום עם שר המשפטים.

טקסט מלא