הצעת חוק הכנסה למוסדות ציבוריים המקבלים תרומה מישות מדינית זרה (תיקוני חקיקה)

חופש ההתאגדות
הצעת חוק
הצעת חוק זו, שהוצגה בכנסת ב-30 בנובמבר 2011, משלבת שתי הצעות חוק קודמות המתייחסות למימון עמותות. הצעת החוק המשולבת עלולה להביא לסגירת עמותות, ובעיקר ארגוני זכויות אדם, באמצעות הטלת מגבלות משמעותיות על הגישה שלהן לקרנות של ממשלות זרות, אם יעדיהן או פעילותן "שוללים את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; מסיתים לגזענות; תומכים במאבק מזוין נגד מדינת ישראל; תומכים בהעמדה לדין של נבחרי ציבור וקציני צה"ל בבתי דין לאומיים; קוראים לסירוב לשרת בצבא הישראלי; ו/או תומכים בחרם על מדינת ישראל או אזרחיה". הצעת החוק מחלקת את העמותות הרשומות בישראל לשלוש קטגוריות: 1) אלו שעליהן ייאסר לחלוטין לקבל מימון מממשלות זרות (אם רואים בהן "ארגונים פוליטיים"); 2) אלו שאינן נחשבות "ארגונים פוליטיים", אבל אינן מקבלות מימון מממשלת ישראל ועל כן, על פי החוק, עליהן לשלם 45% מס על מימון שמקורו בחו"ל; 3) ואלו שמקבלות מימון מממשלת ישראל (או שקיבלו ממנה מימון בעבר), שיכולות להמשיך לקבל מימון זר. החוק פוגע בחופש ההתאגדות ובחופש הביטוי של ארגוני זכויות אדם בישראל המבקשים להיאבק באפליה ולפעול באמצעים דמוקרטיים לשיפור מצבם הפוליטי, המשפטי והחברתי של הפלסטינים בישראל ו/או לקדם את התפיסה הרואה בישראל מדינה דמוקרטית לכל אזרחיה. הצעת החוק הוקפאה בדצמבר 2011, בעקבות ביקורת בינלאומית קשה שנמתחה עליה.

טקסט מלא

הודעות לעיתונות