פרופיל אתני

עמוד: 1 מתוך 1
2017-08-31
מדיניות החברה נסמכת על השקפת עולם גזענית ואינה חוקית