עדאלה: חברת האבטחה בתחנה המרכזית בתל אביב נוקטת במדיניות פרופיילינג נגד ערבים

מדיניות החברה נסמכת על השקפת עולם גזענית ואינה חוקית

מרכז עדאלה פנה לשר לביטחון פנים, גלעד ארדן, ליועמ"ש אביחי מנדלבליט, ולגורמים בתחנה המרכזית בתל אביב בדרישה כי יאסרו על מדיניות התיוג האתני/לאומי (פרופיילינג) אשר ננקטת בתחנה ע"י המאבטחים בכניסה אליה. לידי מרכז עדאלה הגיע מידע לפיו קיימות הנחיות פנימיות אשר במסגרתן נדרשים מאבטחי התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, המועסקים על ידי חברת אבידר, לעכב נוסעים ערבים המבקשים להיכנס אל רחבי התחנה במידה ומתגלה כי אין בידיהם מסמכים מזהים, וזאת בחשד להיותם "שוהים בלתי חוקיים". לפי הנהלים, המעוכבים מוחזקים עד להגעת המשטרה למקום והעברת הנושא לידיה. על פי ההנחיה, שהועברה למאבטחים בעל פה, "ההנחיה היא שכל ב.מ. [בן מיעוטים] ללא תיעוד מעוכב עד שמגיע משטרה".

 

עו"ד פאדי ח'ורי ממרכז עדאלה טען בפנייתו כי מדובר בפרקטיקה גזענית: "דרישת ההזדהות אינה דרישה אוניברסאלית, אלא נשענת על מדיניות תיוג לאומי הנסמכת על מראהו החיצוני של מי שבא בשערי התחנה. מדיניות זו פסולה היא מעיקרה, וזאת מאחר והיא נשענת על השתייכות אתנית/לאומית כאינדיקציה להגברת חשד ולא על יסוד ממצאים אינדיבידואלים שיכולים להתגלות למשל בעקבות בדיקת בכלי כלל הנוסעים בכניסה לתחנה, ועל כן, מדיניות זו, והפרקטיקות הנובעות הימנה, נסמכות על השקפת עולם גזענית."

 

בנוסף, נטען בפניית עדאלה כי מדובר במדיניות לא חוקית: "עיכוב נוסעים והדרישה מהם להזדהות לשם הכניסה לתחנה, וזאת גם כאשר הבדיקה מעלה כי אין בידי הנוסע כלי נשק, מהווה חריגה קיצונית מהסמכויות הניתנות במסגרת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור.. סמכות העיכוב על ידי מאבטחים מוגבלת למקרה בו במהלך הבדיקה הביטחונית הנערכת בכניסה לתחנה המרכזית מתגלה נשק, או מתקיים חשד סביר לפיו אדם המבקש להיכנס למתחם התחנה נושא נשק שלא כדין, או עומד לעשות שימוש כאמור בנשק. למאבטחים בתחנה אין בחוק סמכות עיכוב מעבר לאמור". עו"ד ח'ורי ציין בהקשר זה כי "שלילת חירותו של אדם באמצעות עיכוב בלא סמכות בדין כמוה כתקיפה".

 

ביום 26.6.17 התקבלה תגובת "אבידר" לפניית עדאלה. בתגובתה נכתב כי "אבידר דוחה את טענותיך בדבר התנהלות גזענית או מפלה (לכאורה) מצד עובדיה כלפי הציבור הערבי או כלל בני המיעוטים באתר התחנה המרכזית", לשון תגובת החברה.

 

עו"ד פאדי ח'ורי אומר כי "ההתכחשות של אבידר למדיניות שהצבענו עליה בפנייתנו, על אף הראיות שהובאו בעניין, מפתיעה. על החברה לפעול באופן מיידי לחידוד הנהלים ולהנחיית מאבטחיה לפעול על פי חוק. בימים הקרובים יוחלט על אופן המשך הטיפול בעניין, לרבות האפשרות של הפנייה לערכאות, במידה והיועץ המשפטי לממשלה לא יתערב ויתקן את הפגמים החוקיים שהצבענו עליהם במסגרת פנייתנו."