חקירות

עמוד: 1 מתוך 1
2016-06-16
שיטות הענישה שנקבעו בחוק אינן הולמות את עקרונות הדין הפלילי, ומנוגדות לערכים בסיסיים בדבר ההגנה על זכויות האדם
2016-05-11
נציגי עדאלה ציינו כי השב"כ והמשטרה עדיין פטורים מחובת תיעוד חזותי או קולי של חקירת "עצורים ביטחוניים"
2015-06-24
עו"ד נדים שחאדה ממרכז עדאלה פנה ליועמ"ש ויינשטיין בדרישה כי יתנגד לפטור שהכנסת מעניקה לשב"כ ולמשטרה מתיעוד חזותי וקולי של חקירות
2013-02-28
ארגוני זכויות האדם קוראים לקהילה הבינלאומית לדרוש מממשלת ישראל לכבד את זכויות האסירים הפלסטינים ולשמור על בריאותם וחייהם