משרד הפנים

עמוד: 1 מתוך 1
2021-04-19
אוניברסיטת ביר זית והארגונים עדאלה ואל-חאק דורשים לבטל מדיניות מפלה של ישראל, המטילה מכשולים על חידוש אשרות שהייתם של אקדמאים מרחבי העולם המועסקים במוסדות להשכלה גבוהה בגדה המערבית.
2020-11-15
לאחרונה פורסם מכרז לניהול מערך חלוקת תווי מזון בהיקף של 700 מיליון ש"ח במסגרת סיוע ממשלתי מיוחד הניתן בעקבות משבר הקורונה. אמות המידה לקבלת המענק אינן שוויוניות או שקופות ויביאו להדרת אוכלוסיות נזקקות רבות, בהן תושבים...
2016-06-07
ביטול אזרחות הוא מעשה קיצוני שפגיעתו בזכויות אדם חמורה וקשה מאוד, כיוון שהיא מותירה אדם ללא כל זכויות שהאזרחות מגנה עליהם
2016-04-03
עו"'ד סאוסן זהר ועו"ד עודד פלר כתבו בפנייתם כי לביטול האזרחות השלכות הרות גורל וחמורות ביותר
2014-01-05
תושבי מועאוויה דורשים באמצעות עדאלה לבטל את תכנית המתאר המוצעת