חדשות

עמוד: 11 מתוך 77
2018-04-04
העובדות בכתב הקובלנה אינן מהוות עבירת משמעת בהיותן מתארות אקט פוליטי
2018-04-02
מדובר במקרים הומאניטריים המחייבים הכנסת הפצועים לא כל דיחוי
2018-03-31
מניעת איתורם וחילוצם של הפצועים באזור הנתון כעת בשליטת הצבא הישראלי הינה מדיניות בלתי חוקית בעליל
2018-03-30
ירי באש קטלנית כלפי אזרחים לא חמושים מהווה הפרה של עקרון ההבחנה בין אזרחים ללוחמים
2018-03-22
משפחות אשר כבר נעקרו מהכפר ובתיהן נהרסו, חיות כיום בתנאים מחפירים
2018-03-22
התכנית הכלכלית שהציגה המדינה בקשר לזכויות נשים בדואיות מתעלמת מהפגיעה בזכויותיהן בעקבות עקירה ועיור כפוי
2018-03-21
הקמת היישוב הינה חלק מתכנית מקיפה לייהד את המרחב
2018-03-19
עדאלה: ראש המועצה המקומית מדבר ופועל משיקולים גזעניים מובהקים
2018-03-08
למרות ששלילת תושבות כרוכה בפגיעה קשה בזכויות יסוד, חברי הכנסת בחרו להסמיך את שר הפנים לעשות זאת
2018-03-08
אין אח ורע במשפט החוקתי ובמשפט זכויות האדם לחקיקה מסוג זה
2018-03-06
שירות בתי הסוהר מפר בהתנהלותו את חובתו לספק צרכים מינימאליים לאסירים
2018-03-01
בדיון שהתקיים בעתירה, בית המשפט קצב למדינה שלושה חודשים להגשת הודעה מעדכנת
2018-02-28
מדובר בפגיעה בזכויותיהם של אזרחים ערבים אשר נדרשים, בנסיבות שונות, לשהות בבתי חולים במהלך חג הפסח
2018-02-28
משרד החינוך והמועצה האזורית אלקסום הפרו פעמיים את התחייבותם לתפעל מערך הסעות לילדים תושבי הכפרים הלא מוכרים אל גני הילדים
2018-02-27
הסמכות לבחור שמות לרחובות העיר נתונה בידי העירייה בלבד, ומשרד הפנים אינו רשאי להתערב בהליך זה
2018-02-25
בג"ץ קיבל את עמדת המדינה לפיה למרות היעדר תחבורה ציבורית מהכפר ראס עלי ואליו, אין מניעה לנשים וילדים להגיע למרפאות אחרות
2018-02-25
בנוסף, נדרש כי יתאפשר לח"כ יוסף ג'בארין לבקר את האסיר הפלסטיני מרואן ברגותי
2018-02-20
בג"ץ קיבל החלטה שמאפשרת את המשך ההפרה של המשפט ההומניטארי הבינלאומי ע"י ישראל