חדשות

עמוד: 11 מתוך 86
2020-08-17
במזרח העיר ישנה כעת התפרצות חמורה בהרבה מזו שהיתה בחודש מרץ כאשר הונהגה מדיניות שהפסיקה את יישום צווי ההריסה.
2020-08-16
הסמכת השב"כ להשתמש בכלי מעקב שפוגעים בזכות לפרטיות נועדה לצרכים ביטחוניים ולא למטרות אזרחיות.
2020-08-13
הארגונים דורשים מישראל לחזור בה מידית מצעדי ענישה קולקטיבית ומהפגיעה המכוונת באוכלוסיית רצועת עזה, במיוחד על רקע משבר הקורונה.
2020-08-06
למרות פסיקת בג"ץ המחייבת קביעת קריטריונים ענייניים ושוויוניים בסיווג אזורי עדיפות, הודרו מהם יישובי המשולש הצפוני שדירוגם הסוציו-אקונומי נמוך משל יישובים הכלולים ברשימת מקבלי הטבות מפליגות בתחום הבינוי והשיכון...
2020-08-03
לאחר הדיון בעתירת עדאלה והאגודה לזכויות האזרח ביקש בג״ץ השלמת טיעון מטעם המדינה בו תציג גם הסדרים דומים במדינות אחרות ותתייחס להסמכתם החוקית.
2020-07-30
לקראת הדיון בעתירת עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נגד דיווחי הפרקליטות לרשתות חברתיות כדי שיסירו תכנים, מודה המדינה כי היא פועלת ללא הסמכה מפורשת לכך. לטענתה הפלטפורמות המקוונות פועלות על דעת עצמן והדיווחים מתבצעים רק...
2020-07-29
בעתירתו טוען מרכז עדאלה כי למעלה מ-70 אלף קנסות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים חולקו בהיעדר סמכות ובניגוד לחוק. תקנות לא ברורות הובילו לאכיפה סלקטיבית ופגיעה בעקרונות שלטון החוק.
2020-07-26
הדווח המיוחד של האו"ם לענייני זכויות האדם בשטחים הכבושים, פרופ' מייקל לינק, הדגיש בדיון של מועצת זכויות האדם את המדיניות הבלתי חוקית של ישראל ואת צעדי הענישה הקולקטיבית המופעלים נגד העם הפלסטיני
2020-07-26
בשל החרגת אסירים ביטחוניים מן הצעדים שהופעלו לצמצום הצפיפות בבתי הכלא, לא חל כל שיפור באגפים בהם הינם מוחזקים. בג"ץ קיבל את טענת המדינה כי יש לראות באסירים המתגוררים באותו התא כבני משפחה או שותפים לדירת מגורים. זאת,...
2020-07-19
בפנייה אל שר הבטחון, מתאם הפעולות בשטחים והיועץ המשפטי לממשלה, דרשו חמישה ארגונים לאפשר הגשת בקשות מעבר גם בהיעדר תיאום פלסטיני
2020-07-15
שלושת השופטים חלוקים ביניהם באשר לסעד ונימוקיו. חרף עמדת הכנסת שמניעת הביקורים פוגעת בתפקודם של חברי הכנסת, דעת הרוב סירבה להוציא צו על תנאי ולקיים דיון מעמיק בטענות שעלו מהעתירה.
2020-07-13
בעתירה נטען כי התיקון לחוק אינו חוקתי ופוגע בעקרונות של הפרדת הרשויות וכי אין בו הגנה מפני שימוש מופרז באמצעים פוגעניים.
2020-07-01
בנייר עמדה שהוגש לקראת הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, מצביע מרכז עדאלה על פגמים בחוק שנוגדים את חוקי היסוד ואת עקרונות הפרדת הרשויות.
2020-06-24
לפלסטינים מעזה שמבקשים לצאת לצרכים הומניטריים ואחרים – כולל חולים הזקוקים לטיפולים קריטיים שאין ברצועה - אין דרך להגיש בקשות להיתרי מעבר מישראל, השולטת במעבר.
2020-06-11
בכפרים הלא מוכרים בנגב נשים בדואיות אינן נהנות מתנאים שמאפשרים בידוד הולם בבתיהן או ביישוב בכלל; נורמות חברתיות מונעות מהן למלא אחר המלצות רשויות המדינה ולשהות בבידוד בבתי מלון מרוחקים.
2020-06-09
ברוב של שמונה נגד אחד קיבל בית המשפט העליון את העתירה שהגיש מרכז עדאלה נגד החוק וקבע כי הוא פוגע באופן לא חוקתי בזכות לשוויון ובזכות לקניין של פלסטינים בשטחים הכבושים.
2020-06-04
מרכז עדאלה מחק את העתירה שהגיש בשם ועד ראשי הרשויות הערביות לאחר שמשרד הפנים הסכים לפצות את הרשויות על הירידה בהכנסותיהן במהלך משבר הקורונה.
2020-05-20
בית המשפט העיר כי עלו סוגיות כבדות משקל בעתירה והמליץ לעותרים לפנות אל הממשלה כדי שתיתן להן מענה, ולחדש את עתירתם אם לא ייענו בתוך שלושה חודשים
2020-05-20
בחודש אפריל נרשמה עלייה של 70% במקרי הירי לעומת שלושת החודשים הראשונים של השנה, וזאת על רקע אי הוודאות הכלכלית לנוכח משבר הקורונה. הארגונים גישה, עדאלה ואל-מיזאן דרשו להפסיק את ההתקפות ולחקור את אירועי הירי.