עדאלה ליועמ״ש: הורה לשר החינוך לבטל את האיסור על כניסת ארגוני זכויות אדם אל בתי ספר

במכתב שנשלח בעקבות הוראתו של השר גלנט שכוונה למנוע את הרצאת ארגון בצלם בבית הספר הריאלי בחיפה, נטען כי ההנחייה ניתנה בהיעדר סמכות ופוגעת באופן לא חוקי בחופש הביטוי.

ב-18.1.2020 פנה עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל אל היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ואל שר החינוך יואב גלנט, בעקבות ההנחיה של השר למנוע מפגשים עם ארגוני זכויות אדם בבתי הספר. השר גלנט הורה זאת במכתב שהעביר אל המנכ״ל ואל מנהלי המחוזות במשרדו יום קודם לכן. זאת, בעקבות פרסומים כי מנכ״ל ארגון בצלם חגי אלעד, צפוי להרצות בפני תלמידי בית הספר התיכון הריאלי בחיפה. גלנט הורה במכתב זה כי ארגונים ״הפועלים בסתירה למטרות החינוך הממלכתי או באופן המבזה את חיילי צה״ל״ לא יורשו להיכנס לבתי הספר. גלנט הדגיש והוסיף: ״ארגון המכנה את מדינת ישראל – "מדינת אפרטהייד" – לא תתאפשר כניסתו למוסד חינוכי במדינת ישראל״.


לקריאת מכתבו של השר גלנט

 

במכתב שהועבר באמצעות עו״ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה, נטען כי ההנחיה של השר ניתנה בהיעדר סמכות. זאת, שכן אין בהגדרת מטרות החינוך הממלכתי כל התייחסות לעילות שבגינן ביקש השר גלנט למנוע כניסת נציגי ארגוני זכויות אדם לבתי הספר. כמו כן, טען מרכז עדאלה כי ההנחייה מנוגדת הן לפסיקה של בית המשפט העליון בנושאי חופש הביטוי והן להוראות חוזר מנכ״ל בדבר שיח חינוכי בבתי הספר על נושאים השנויים במחלוקת. מרכז עדאלה דרש לאור טענות אלה כי הנחיית השר תבוטל לאלתר.

 

עוד הדגיש מרכז עדאלה במכתב, כי הנחיית השר יכולה להיות מכוונת באופן ספציפי נגד חופש הביטוי בבתי הספר הערביים:

 

״יצוין כי החלטת השר חלה על ארגונים המותחים ביקורת על המשך הכיבוש ומתעדים את הפרקטיקות שלו והיא גם חלה על ארגוני החברה האזרחית הערבים הפועלים ביישובים ובמוסדות החינוך הערבים ואשר מתנגדים להגדרת המדינה כ-"יהודית ציונית דמוקרטית" כהגדרה מפלה ומדירה. לכן היא החלטה גורפת הפוגעת בחופש הביטוי לכל מי שעמדתו נוגדת למדיניות הממשלה או לקונצנזוס היהודי-ציוני והיא גם פוגעת באינטרס הלגיטימי של התלמידים להיחשף לעמדות אלו.״

 

לקריאת המכתב של עדאלה אל היועץ המשפטי לממשלה

 

 

 

 

צילום: עמוד הפייסבוק של השר יואב גלנט