משרד החינוך

עמוד: 1 מתוך 1
2022-06-07
בתגובה לפניית עדאלה, הצהיר המשרד כי הוא מכיר בפגיעה בזכויות יסוד שנובעת מהחלת כללי 'חוק הנכבה' על מכרז להשתתפות במאגר ספקים של תכנים חינוכיים, אך טוען כי הצעד עולה בקנה אחד עם המשפט החוקתי הישראלי. מרכז עדאלה השיב לבקשת...
2022-05-19
מדיוני ועדת החינוך של הכנסת נודע כי מתגבש נוהל של הזרמת מידע בין השב"כ למשרד החינוך. פרטי הנוהל נותרו חסויים לאחר שהתקיים באופן חריג דיון בועדה בדלתיים סגורות.
2021-04-26
המועצה האזורית משגב מסכימה עם דרישות העותרים; משרד החינוך מבקש לדון בנושא במסגרת הדיונים על תקציב המדינה, ולכן אינו מתחייב ללוחות זמנים ומבקש למחוק את העתירה; מרכז עדאלה: משרד החינוך למעשה מודה בפגמים החוקתיים בשיטת...
2021-01-18
במכתב שנשלח בעקבות הוראתו של השר גלנט שכוונה למנוע את הרצאת ארגון בצלם בבית הספר הריאלי בחיפה, נטען כי ההנחייה ניתנה בהיעדר סמכות ופוגעת באופן לא חוקי בחופש הביטוי.
2020-02-27
בפנייה בשם ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, נמסר כי התערבות השב"כ במערכת החינוך הערבית אינה חוקית, ומנוגדת להתחייבות המדינה בפני בג"ץ בעתירה שהגיש מרכז עדאלה.
2019-09-10
לאחר שבקשת עמותת רגבים נדחתה נפסקו נגדה הוצאות משפט; רשויות התכנון והרישוי אישרו כי כל ההיתרים הנחוצים הושלמו ונסללה הדרך לפתיחת בית הספר.
2019-06-23
הפנייה נעשתה בשם עמותת מאסאר בנצרת אחרי שהפסיק ביה"ס לקיים משלחות חילופי תלמידים במהלך שנת הלימודים, משום שנכפה על משתתפיהם ללמוד מסרים פוליטיים גזעניים
2018-05-03
זה שנים שמאות תלמידים בדואים בנגב מסתכנים כל יום בדרכם אל בית הספר וממנו. מרכז עדאלה לא ימשוך את העתירה עד אשר ייקבע לוח זמנים מחייב להקמת תחנות ההסעה