עדאלה דורש ממשרד החינוך לבטל את החוזר המחייב תלמידים המשתתפים במשלחות לחו"ל לעבור קורס ממשלתי בהסברה

הפנייה נעשתה בשם עמותת מאסאר בנצרת אחרי שהפסיק ביה"ס לקיים משלחות חילופי תלמידים במהלך שנת הלימודים, משום שנכפה על משתתפיהם ללמוד מסרים פוליטיים גזעניים

ב-18.6.2016 פנה עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, בשם עמותת מאסאר ובית ספר מוכר שאינו רשמי בנצרת, אל משרד החינוך בדרישה לבטל לאלתר את חוזר מנכ"ל המשרד, המחייב תלמידים לעבור קורס הסברה ממשלתי כתנאי לאישור השתתפותם במשלחות לחו"ל.

 

בית הספר התיכון מאסאר הפסיק לקיים משלחות חילופי תלמידים לחו"ל אותן הוא מקיים בשנים האחרונות בשיתוף בית ספר תיכון בעיירה יארנה שבשוודיה. זאת, לאחר כניסתו לתוקף של חוזר מנכ"ל מס' 7.6-15 מיום 07.05.17 - נוהל הטיפול במשלחת היוצאת לחו"ל. לפי החוזר, על תלמידים המשתתפים במשלחות לעבור בהצלחה קורס הסברה ממשלתי מקוון כתנאי לקבלת אישור משרד החינוך להשתתפותם.

 

הקורס כולל צפייה במספר סרטונים שלאחר הצפייה בהם נדרשים התלמידים לעבור בחינה אמריקאית, כשהתשובות בהם הינם עמדות פוליטיות כשרק אחת מהן מוגדרת כנכונה. כך למשל, נשאלים התלמידים "כיצד משתמשים ארגונים פלסטינים ברשתות חברתיות דיגיטליות?" כאשר התשובה הנכונה מבין ארבע התשובות האפשריות היא "מעודדים לאלימות". עוד נשאלים התלמידים על המקורות מהם נובעת האנטישמיות המודרנית, כאשר התשובה הנכונה כוללת ארגונים מוסלמים לצד ארגון ה- BDS.

 

במכתב שהעבירה עו"ד נארימאן שחאדה זועבי ממרכז עדאלה, הצביעה כי השאלות במבחני הקורס מתאפיינות בכך שעוסקות בסוגיות ליבה של הסכסוך הפלסטיני-ישראלי הנתונות למחלוקת פוליטית עמוקה. יחד עם זאת, נתבעים התלמידים להצביע על עמדה מסוימת כמשקפת אמת עובדתית אובייקטיבית. התכנים בקורס מייצגים באופן מובהק תפיסת עולם פוליטית קיצונית וגזענית, אשר מייצרת משוואה בין זהות פלסטינית, ערבית או מוסלמית לבין אלימות וטרור. הדברים חמורים במיוחד משום שמתבקש התלמיד הערבי להטמיע ערכים אלה תוך פגיעה בו ובערכו העצמי.

 

תכנים אלה עומדים בניגוד להוראות חוק חינוך ממלכתי, המחייבות התחשבות בייחודיות של המיעוט הערבי, תוך הכרה בשפתו, תרבותו ומורשתו. כמו כן הקורס נוגד את ערך הפלורליזם בחינוך, ואת תכליות חוק חינוך ממלכתי כפי שכבר פורשו בפסיקת בג"ץ. השאלות והתשובות המוצגות בקורס אינן חוקיות, משום שהן פוגעות בערך השוויון, ומהוות השפלה בוטה לתלמיד הערבי בפרט, ועומד בסתירה עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

 

נוכח אי החוקיות של ההנחיות המופיעות בחוזר המנכ"ל, דרש מרכז עדאלה לבטלן לאלתר ולאפשר לתלמידים לצאת למשלחות לחו"ל כפי שנהגו בטרם פורסם, וזאת כבר בתחילת שנת הלימודים הקרובה.

 

מרכז עדאלה ביקש את תגובת משרד החינוך תוך 30 יום.

 

עו"ד נארימאן שחאדה זועבי, אשר חיברה את המכתב מוסיפה: ״משרד החינוך מנסה להפוך את התלמידים לסוכני הסברה לאידאולוגיה פוליטית קיצונית וגזענית. הדברים חמורים במיוחד כאשר נתבעים בני נוער פלסטינים להיחשף לאמירות משפילות ומבזות כלפי עצמם וכלפי בני עמם. מדובר בנוהל שאינו רק מקומם, אלא גם שהוא לא חוקי. זאת, משום שהוא עומד בניגוד להוראות חוק חינוך ממלכתי וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. כפייה של עמדות פוליטיות מנוגדת באופן קיצוני לתכלית החינוכית שלמו קיים המשרד, ולכן אנו ננקוט בכל הצעדים הדרושים כדי לבטל את ההוראה הזו שפוגעת באופן דכאני בתלמידים הערבים ומטמיעה עמדות גזעניות אצל האחרים.״

 

לקריאת המכתב


תצלום: MOOC במערכת החינוך