המדינה התחייבה לממן הקמת תחנות הסעה בבתי הספר בהם לומדים תלמידים הבדואים בנגב

זה שנים שמאות תלמידים בדואים בנגב מסתכנים כל יום בדרכם אל בית הספר וממנו. מרכז עדאלה לא ימשוך את העתירה עד אשר ייקבע לוח זמנים מחייב להקמת תחנות ההסעה

בעקבות מאבק משפטי ארוך שניהל המרכז לזכויות המיעוט הערבי בישראל – עדאלה התחייבה המדינה לממן הקמה של תחנות הסעה לתלמידים הבדואים בנגב.

 

התחנות יוקמו בשטח המועצות האזוריות נווה מדבר ואלקסום, שבתחומן פועלים 47 בתי ספר, בהם 10 תיכונים, 37 יסודיים, וארבעה נוספים נמצאים עדיין בשלב התכנון. זהו מספר מוסדות חינוך גדול בהרבה מה-11 הנזכרים בעתירה המקורית שהגיש מרכז עדאלה.

 

עדאלה הגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע בינואר 2017, בדרישה ממשרד החינוך ומהמועצות האזוריות אלקסום ונווה מדבר, להקים תחנות הסעה לתלמידי הכפרים הבדואים בנגב.

 

היום דרכם של מאות תלמידים מבית הספר ואליו רצופה סכנות, והם הצפויים ליהנות מהקמה של תחנות הסעה כאלה על ידי המועצות האזוריות כפי שנדרש עפ"י הדין.

 

העתירה הוגשה בשם הורי התלמידים מהכפרים הלא-מוכרים אל-זרנוק וואדי אל-נעם, והכפרים שזכו בינתיים בהכרה אבו-תלול, אבו-קרינאת, אום-בטין וכוחלה אך הם עדיין חסרי תוכנית מתאר.

 

בעתירתו דרש עדאלה עוד שהמדינה תתקן ליקויי בטיחות נלווים כגון מעקות חסרים, העדר תמרורי הכוונה וסימוני שבילים.

 

ביום 1 במאי, 2018, הצהירה המדינה שבכוונתה לממן את תחנות ההסעה החדשות לבתי הספר, וביקשה על כן מעדאלה למשוך את עתירתו.

 

עורכת הדין סאוסן זהר בירכה על החלטת המדינה אך ביקשה להותיר את העתירה תלויה ועומדת עד אשר תמציא המדינה לוח זמנים ברור ליישום מחויבותה להקים את תחנות ההסעה לתלמידים. עוד דורש עדאלה שבית המשפט יחייב את המדינה בהוצאות משפט.

 

בתגובה, בית המשפט המחוזי בבאר שבע העניק אורכה של 14 יום למדינה להמציא לוח זמנים להקמת תחנות ההסעה ולהשיב לבקשת עדאלה להחזר הוצאות בית המשפט.

 

"העותרים מברכים על הודעת המדינה לפיה מתחייבת המדינה לממן הקמת תחנות הסעה סמוך למוסדות החינוך במועצות האזוריות נווה מדבר ואלקסום", אמרה הבוקר עו"ד זהר, "יחד עם זאת, הודעת המדינה אינה כוללת לוח זמנים להקמת התחנות, ומצער ביותר שדרישה כל כך חשובה – לתעדף ביטחונם של תלמידים, מתממשת רק אחרי פתיחת הליכים משפטיים נגד המדינה והמועצות האזוריות".

 

עוד כתבה הבוקר עו"ד זהר לבית המשפט: "העובדה שבסעיף 3 להודעת המדינה מצוין כי מועדי התשלום והעברת הכספים יסוכמו מול הגורמים המוסמכים במועצות האזוריות מותירה מרחב זמן לא ברור ולא ודאי ליישום התחייבות המדינה".

 

אחד העותרים, אב לתלמיד תושב הנגב, שיח׳ סלמאן אבו קרינאת הגיב גם הוא להודעת המדינה מיום רביעי האחרון: "בתי הספר שלנו סבלו שנים מחוסר הבטיחות בהורדת והעלאת התלמידים מהאוטובוסים, אין מקום חניה מסודר שישמש את התלמידים. המצב מאוד מסוכן והרבה תאונות נגרמו כתוצאה ממצב זה ביישובים הבדואים. ביחד עם ארגון עדאלה החלטנו לשים סוף לזה לכן הלכנו יחד לבית המשפט ואחרי דיונים רבים קיבלנו היום בשמחה את תשובת הגורמים האחראים. מודים מאוד לארגון עדאלה על המאמץ ועל ההישג שיעשה טוב למען ילדינו וביטחונם".