לאחר מאבק ממושך של התושבים: בית הספר התיכון בכפר אלזרנוק ייפתח; בית המשפט המחוזי בב״ש דחה את בקשת עמותת רגבים להוצאת צו ביניים שימנע את איכלוסו

לאחר שבקשת עמותת רגבים נדחתה נפסקו נגדה הוצאות משפט; רשויות התכנון והרישוי אישרו כי כל ההיתרים הנחוצים הושלמו ונסללה הדרך לפתיחת בית הספר.

בעקבות מאבק ממושך של תושבי הכפר הבדואי אלזרנוק, לאור המרחקים הארוכים שנאלצים לנסוע מאות מילדי הכפר כדי לממש את זכותם לחינוך, אישר משרד החינוך בחודש אפריל 2019 הקמת בית הספר תיכון בכפר, ופעלה המועצה האזורית נווה מדבר להקימה מבניינים יבילים עד לתחילת שנת הלימודים.

 

לקריאה על המאבק של התושבים שליווה מרכז עדאלה

 

 

לאחר שהוצבו המבנים ובית הספר היה כבר כמעט מוכן לאיכלוס, וכעשרה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים, הוציאה היחידה לאכיפת דיני התכנון והבנייה במשרד האוצר למועצה האזורית צו הפסקת עבודה, בעקבות פנייתה של עמותת רגבים. בסמוך לכך (21.8.2019) הגישה גם העמותה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע עתירה מינהלית בדרישה לאסור את הקמת בית הספר ולפנותו. בד בבד עם הגשת העתירה, ביקשה עמותת רגבים מבית המשפט כי תוציא צו ביניים להמשך העבודות ובכך למנוע את פתיחת המוסד. בעתירתה, טענה עמותת רגבים כי עצם הכוונה להקים את בית הספר אינה עומדת במבחן הסבירות, שכן הקמת בית הספר תהווה "קיבוע" של התיישבות בלתי חוקית ותעביר כלשונם "מסר שגוי" לתושבי המקום.

 

לקריאת העתירה שהגישה עמותת רגבים - עת"מ 4766-08-19

 

 

חברי הוועד המקומי של הכפר אלזרנוק, פנו באמצעות מרכז עדאלה להצטרף כמשיבים לעתירה. בבקשה לצירוף בעל דין שהוגשה באמצעות עו"ד נארימאן שחאדה זועבי, נטען כי העתירה אינה עומדת בתנאי הסף, שכן לעמותת רגבים אין זכות עמידה בנושא, בנוסף לכך שעתירתה אינה מבוססת על ראיות. זאת ועוד, העתירה מבקשת למנוע זכות חוקתית לחינוך בטענות של כשלים תכנוניים, חרף פסיקות קודמות שקבעו במפורש כי הללו אינן מהוות עילה ראויה לפגיעה כזו בזכויות יסוד. כמו כן, מרכז עדאלה טען כי אין כל מניעה תכנונית להשגת האישורים הדרושים לצורך הקמת בית הספר על פי תכנית מתאר מחוזית המאשר הצבת מבנים יבילים לצורך מתן שירותים חיוניים.

 

לקריאת הבקשה לצירוף בעל דין שהגיש מרכז עדאלה בשם הוועד המקומי של הכפר

 

 

ב-29.8.2019 התקיים בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, דיון דחוף בבקשה להוצאת צו ביניים. השופטת גאולה לוין דחתה את הבקשה מטעמי מאזן הנוחות וסיכויי העתירה. זאת, נוכח הנזק הצפוי ממניעת לימודיהם של ילדי הכפר כמו כן, לא השתכנע בית המשפט כי הקמת בית ספר מהווה מכשול ממשי לאפשרות של פינויים הכפוי של התושבים וקבע כי על המדינה להגיש עדכון בעניין הסדרת היתר הבניה מי לאחר דיון בועדת התכנון המחוזית. נוסף על כך, פסק בית המשפט הוצאות משפט לעותרת בגין הבקשה לצו ביניים.

 

לקריאת פרוטוקול הדיון והחלטת בית המשפט

 

 

בסיום הדיון מסרה עו״ד נארימאן שחאדה זועבי: ״שוב עמותת רגבים מבקשים לקדם את שאיפותיהם לנישול התושבים הבדואים, אלא שהפעם באופן ציני ואכזרי על זכותם האלמנטרית של ילדים לחינוך. בית המשפט קיבל היום באופן חד משמעי את מה שאנו טוענים כל העת: אין כל הצדקה לבקשה המרושעת הזו ויש לאפשר לתלמידים ולמשפחותיהם לפתוח את שערי בית הספר ללא דיחוי. מצער אותנו שהמדינה לא הצליחה לסיים את ההליכים הבירוקרטים במועד ולדעתנו גם אלה אינם עולים בחשיבותם על מימוש הזכות לחינוך ולחיים בכבוד״.

 

לאחר פסיקה זו, הוסיפו עמותת רגבים ופנו אל הוועדה המחוזית לתכנון ובניה. לאחר שהגישו את הערותיהם ואף התייצבו לדיון הפומבי של ועדת המשנה הנפתית, זו החליטה לדחות על הסף את טענות רגבים בשל היעדר זכות עמידה, ולמעלה מן הצורך דנה בטענות לגופן והחליטה לדחות אותן.

 

לקריאת פרוטוקול ותמלול הדיון שהתקיים בועדת המשנה הנפתית של הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

לקריאת החלטת הועדה

 

לדברי עו"ד שחאדה-זועבי מדובר בניצול פסול של הליכים משפטיים: "עמותת רגבים מנסה בשם השמירה על שלטון החוק לכאורה, לעשות במערכת המשפט כבשלה ולכפות עליה קיום הליכי סרק סביב טענותיה חסרות השחר, וזאת אך ורק כדי לנסות ולמנוע מתן שירותים חיוניים לתושבים הבדואים, מתוך מטרה להפעיל עליהם לחצים פסולים כדי לנשל אותם מאדמתם. בית המשפט קבע בהחלטתו, כי הזכות לחינוך היא מוחלטת ולא קיבל את הטענה כי הקמה של בית ספר בכפר לא מוכר אינו עומד ברף הסבירות. כעת גם ועדת התכנון, לא מצאה כל פגם תכנוני בהקמת בית הספר. אין להסיק מהאירועים הללו אלא כי מדובר בניצול פסול של הליכים משפטיים ותכנוניים כדי לגזול מילדי אלזרנוק את הזכות לבית ספר במקום מגוריהם שמשרד החינוך כבר הכיר בנחיצותו."

 

מסמכים קשורים

בקשה לצירוף בעל דין שהגיש מרכז עדאלה בשם הוועד המקומי של הכפר

לקריאת פרוטוקול הדיון והחלטת בית המשפט עת"מ 4766-08-19

 

הודעות קודמות לעיתונות

עדאלה דורש הקמת בית ספר תיכון ל-450 תלמידים המתגוררים בכפר הלא מוכר אלזרנוק בנגב 18.11.2019