ראשי הרשויות הערביות השובתות עתרו לבג״ץ בדרישה להקצות להן סיוע תקציבי בגין הקורונה באופן שוויוני

בעתירה שהוגשה באמצעות מרכז עדאלה, נטען כי מדיניות הסיוע הממשלתית לרשויות המקומיות אינה מתחשבת במאפייני היישובים הערביים ומנוגדת לחוק.
 
ב-10.5.2020 עתר לבג״ץ הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל נגד ראש הממשלה ומשרדי הפנים, האוצר, המשרד להגנת הסביבה ומרכז השלטון המקומי. בעתירה שהוגשה באמצעות עו״ד סאוסן זהר מעדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, מתבקש בג״ץ להורות על קביעת קריטריונים שוויוניים לתקצוב רשויות המקומיות באופן שיתחשב במאפייני הנזק הכלכלי שנגרם ליישובים הערביים בתקופת הקורונה. זאת, שכן יישום התיקון והוראת השעה לחוק יסוד: משק המדינה חל כעת רק על ארנונה לעסקים, בניגוד ללשון חוק היסוד שאינה מגבילה את ההנחה לארנונה עסקים בלבד. קריטריונים אלה מובילים להפליה בתקצוב נגד הרשויות הערביות שכן בהיעדר אזורי תעשייה ומתחמי עסקים, עיקר ההכנסה מארנונה של הרשויות הערביות היא מארנונה מגורים. 
 
 
 
 
העתירה מגיעה על רקע שביתה ברשויות הערביות, שהחלה ב-5.5.2020 במחאה על התוצאה הקשה של היישום המפלה של החקיקה המיוחדת שהעבירה הממשלה לנוכח משבר הקורונה. מדיניות הממשלה הובילה לכך ששיעור ההקצאה הממשלתית הכוללת אל הרשויות המקומיות הערביות מגיע לכ-1.7% בלבד מכלל הסיוע שניתן לרשויות. שיעור נמוך זה הביא למשבר כלכלי חמור ברשויות אלה, ולסכנת קריסה המסכנת את המשך מתן השירותים החיוניים לתושביהן. מאז פרוץ המשבר, מפסידות הרשויות הערביות מדי חודש כ-70 מיליון ש״ח, כך ההפסד הצפוי עומד על 210 מיליון ש״ח. זאת, בעוד ההתמודדות עם התפשטות המגיפה הביאה להוצאות גדולות מן הרגיל. 
 
 
בעתירה נטען כי יישום התיקון לחוק יסוד: משק המדינה מנוגד ללשונו, שכן אין אבחנה בתכלית הסיוע הממשלתי המפורטת בו, בין סוגי ארנונה שונים. יחד עם זאת, מתן מענקים לרשויות נעשה על פי קריטריון המתחשב בהפסדים בגין ארנונה לעסקים, ובכך לא נתן משקל למאפייני הרשויות הערביות שעיקר הכנסתן היא מארנונה למגורים. העותרים טוענים אפוא, כי קביעת הקריטריונים מובילה לפגיעה בשוויון ועל כן איננה חוקתית, ועליהם להשתנות בהתאם.
 
 
ראש המועצה המקומית פסוטה ודובר הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל, אדגאר דכואר:
״מאז תחילת משבר הקורונה סובלות הרשויות המקומיות הערביות מירידה דרסטית בשיעורי הכנסותיה מגביית ארנונה ממשקי בית למגורים שמהווים כידוע כ 80% מהכנסותיהן העצמיות. בצד ירידת ההכנסות כאמור, נגרמות לרשויות המקומיות הוצאות ניכרות וחריגות להתמודדות עם המשבר. למרבה הצער, הממשלה מצאה לנכון לתמוך ברשויות חזקות שעיקר הכנסותיהן מארנונה לעסקים והחליטה להעניק סיוע לרשויות אלה בלבד תוך השארת הרשויות הערביות ללא כל סיוע ממשי. תביעתנו הצנועה לתמיכה בשיעור של כ- 70 מליון שח לחודש בגין ההפסד שנגרם מהיעדר גביית ארונה למגורים בתקופת המשבר, אינה זוכה לכל התייחסות רצינית מטעם הממשלה, ולכן לא היתה ברירה בידנו אלא לפתוח במאבק אשר כולל השבתת הרשויות ופניה בעתירה זו.
 
 
האפליה בהעברת תקציבים לרשויות המקומיות הערביות נמשכת ואף מתעצמת בעת חירום ומצער מאד שצוותי רפואה, עובדי בניין ותעשיה  ועובדים אחרים שעוזבים את ישוביהם  כדי להירתם למלחמה במשבר, נאלצים לשוב לישובים מוזנחים ומוכי אפליה ועוני.״
 
 
 
עו״ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה מסרה:
"ההפליה הנוכחית בתקצוב הרשויות המקומיות הערביות, היא המשך למדיניות ההפליה ארוכת השנים בקבלת תקציבים ממשלתיים. לשון התיקון לחוק יסוד משק המדינה הינו ברור ואינו מייחד את התקציב לסיוע עבור הנחה בארנונה מסוג מסויים. אך היישום, אינו מתחשב במאפייני היישובים הערביים ומעמיק את הפערים דווקא בשעה שיישובים אלה נמצאים במשבר עמוק״