בג״ץ דורש מפרקליטות המדינה להציג את מקור הסמכות להפעלת מנגנון הדיווח לרשתות החברתיות המוביל להסרת פרסומים ללא הליך משפטי

לאחר הדיון בעתירת עדאלה והאגודה לזכויות האזרח ביקש בג״ץ השלמת טיעון מטעם המדינה בו תציג גם הסדרים דומים במדינות אחרות ותתייחס להסמכתם החוקית.

לאחר הדיון שהתקיים בבג״ץ הבוקר (ב׳ 3.8.2020) בעתירה שהגישו מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נגד דיווחי יחידת הסייבר בפרקליטות אל רשתות חברתיות כדי שיסירו פרסומי גולשים, נדרשת המדינה להציג את מקור סמכותה לפעולות אלה. באמצעות מנגנון ״האכיפה האלטרנטיבית במסלול הוולונטארי״ מתבצעת צנזורה של תכנים ללא כל הליך משפטי ולרוב גם ללא ידיעת המפרסם. הפנייה אל ספקיות תוכן ביניהן פייסבוק וגוגל, מובילה  להגביל גישה אליהם, מובילה באלפי מקרים גם להשעיית משתמשים ולעיתים אף להרחקתם.

 

לקריאת ההחלטה

 

במהלך הדיון הדגיש עו״ד רביע אגבריה ממרכז עדאלה שטען בשם העותרים, כי המדינה אינה מכחישה כי הפגיעה בזכויות יסוד נעשית ללא כל הסמכה חוקית:״המדינה, בתמצית, אינה חולקת על כך שיש כאן פגיעה בזכויות יסוד, בחופש הביטוי, בהליך הוגן, בעקרונות של השיטה המשפטית של הפרדת רשויות, ואינה מצביעה על מקור סמכות כלשהו, גם לא לפי הכללים שהם אומרים שהם פועלים מכוחם הטענה מרחיקת הלכת של המדינה היא שכל הפעילות הזו של האכיפה האלטרנטיבית אינה מצדיקה הפעלת סמכות שלטונית. היחידה קמה על פרקליטיה, בודקת תכנים, מנתחת אותם, ופונה באופן יזום אל ספקיות התוכן, וכל זה – לא הפעלת סמכות שלטונית?״


חרף שאלות חוזרות אל המשיבים במהלך הדיון בדבר מקור הסמכות, המדינה טענה בדיון כי היא ״איננה מפעילה סמכות. היא מיידעת. זה פעולה שתכליתה יידוע. באותם מקרים שיש פגיעה באינטרסים חשובים.״, והדגישה כי הרשתות החברתיות הן אלו שמבצעות את ההסרה על דעת עצמן.

 

בהחלטת בג״ץ נדרשה גם המדינה להוסיף להשלמת הטיעון סקירה השוואתית על הסדרים דומים במדינות אחרות בעולם, בהם גוף ממשלתי מדווח על פרסומים לרשתות חברתיות, תוך התייחסות להסמכה החוקית שעל בסיסה הם פועלים.

 

עו״ד רביע אגבריה ממרכז עדאלה מסר בתגובה:
״התמונה שעלתה היום בדיון בפני השופטים היא ברורה: פרקליטות המדינה מצנזרת פרסומים באופן עקיף היכן שלדבריה היא חושדת לכאורה בפלילים. מעין הפרטה של הליך שיפוטי שמתבצעת במעמד צד אחד, ואפילו ללא ידיעתו. החלטת בג״ץ מאשרת למעשה כי יש כאן משהו בסיסי פגום, שכן אין רשות שלטונית כלשהי רשאית להשעות זכויות יסוד חוקתיות כמו חופש הביטוי מבלי שהמחוקק נתן בידיו הסמכה מפורשת לכך, ומבלי שיש מנגנון בקרה שמפקח כי הפגיעה נעשתה באופן שקוף, מידתי וסביר. אין לצפות שהמדינה תוסיף להשלמת הטיעון הסמכה כזו, מהסיבה הפשוטה שהיא לא קיימת.״

 


בג"ץ 7846/19 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. פרקליטות המדינה - יחידת הסייבר

 

לקריאת העתירה

 

הודעות קודמות לעיתונות

המדינה לבגץ: אנו רק מסייעים לפייסבוק לאכוף את כללי הקהילה שלו 30.7.2020

 

עתירה לבג"ץ נגד פעילות "אכיפה אלטרנטיבית" של יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה 26.11.2019
 

רשתות חברתיות ממשיכות לשתף פעולה עם יחידת הסייבר שפעילותה אינה חוקית  24.12.2018

 

עדאלה: פעולותיה של יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה אינן חוקיות  17.9.2017

 

 


צילום: www.thoughtcatalog.com