מרכז עדאלה דורש הקמת ועדה עצמאית שתבדוק את כשלי חקירת אירועי אוקטובר 2000

בהצהרה שדרישותיה אומצו על ידי ועדת המעקב העליונה, עדאלה קורא להעמדה לדין של האחראים לפגיעה באזרחים על ידי שוטרים ולחקור את סגירת תיקי מח״ש ואת שיבוש הליכי החקירה בתיק יעקוב אבו אלקיעאן.

ב-28.9.2020 פרסם עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, הצהרה לציון 20 שנה לאירועי אוקטובר 2000, ולנוכח ההתפתחויות החדשות בפרשת יעקוב אבו אלקיעאן. בהצהרה, שדרישותיה אומצו על ידי ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל, מצביע מרכז עדאלה כי מאז סגירת תיקי מח״ש על הרג 13 פלסטינים בידי שוטרים בשנת 2000 ועד היום, מתקיימת מערכת שיטתית של מתן פטור גורף מענישה על ידי רשויות אכיפת החוק, הנובעת מיחסן אל האזרחים הפלסטינים כאל אויב.

 

הלוויתו של אסיל חסן עאסלה (בן 17) שנהרג ב-2 באוקטובר 2000 (צילום: עדאלה)
 

 

מאוקטובר 2000 ועד אבו אלקיעאן: הפטור מענישה במקרים של הרג אזרחים פלסטינים על ידי שוטרים ישראלים חייב להיפסק לקריאת ההצהרה המלאה

 

בהצהרה נכתב, כי למרות המלצות ועדת אור המדיניות של רשויות אכיפת החוק בישראל עדיין נסמכת על דוקטרינת נתיני אויב: ״הדוקטרינה נחשבה לגיטימית עד סוף מלחמת העולם השנייה והצדיקה השעייה של שלטון החוק במקרים בהן היו מעורבות קבוצות פנימיות שזוהו כ"אויבים". במקרים אלו, הריגת חברי קבוצות אלו לא נחשבה פלילית״. מרכז עדאלה ממשיך ומפרט כיצד מח״ש הצדיקו את תגובת המשטרה להפגנות באוקטובר 2000 משום שפורשו כתגובה צבאית נגד אויב חמוש וכיצד הרס הכפר אום אלחיראן במעין מבצע צבאי הביא להצדקת הריגתו של המורה יעקוב אבו אלקיעאן.מרכז עדאלה מצביע כיצד על סמך תפישה זו, בכירי משרד המשפטים נתנו גיבוי במשך שנים לסגירת תיקי חקירה במקרים של הרג אזרחים פלסטינים בידי שוטרים. זאת, ניתן לראות מן ההמלצות של שי ניצן לסגירת תיקי מח״ש על אירועי אוקטובר 2000 שאומצו על ידי היועץ המשפטי דאז מני מזוז ב-2008, מהחלטתו של ניצן לסגור את חקירת ההרג של יעקוב אבו לאקיעאן, וכן מן הבקשה לדיון נוסף שהגיש היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט בפסיקת בג״ץ שקבעה שיש צורך להגיש כתב אישום על ההרג של האזרח חיר חמדאן ב-2014. עוד דורש עדאלה כי ייבדקו מנגנוני החקירה של רשויות האכיפה, שמהחלטותיהם ומהתנהלותם בתיקים אלה עולה חשד ממשי לפגמים הכוללים ניגוד עניינים, שקילת שיקולים זרים ושיבוש הליכי חקירה. פגמים אלה מהווים גם לדעת מרכז עדאלה הצדקה לחקור את עשרות תיקי מח״ש בגין הריגת אזרחים פלסטינים שנסגרו מאז שנת 2000.

 

״המדיניות של רשויות אכיפת החוק בישראל מציבה את חייהם של אזרחים פלסטינים בסכנה.״, נכתב בהצהרה ומרכז עדאלה טוען כי כדי לשנות מדיניות זו דרוש בראש ובראשונה מהמדינה לשאת באחריות על אירועי אוקטובר, בהיותם אירוע מכונן בחיי האזרחים הפלסטינים בישראל: ״יחס שווה לחיי אזרחים פלסטינים בישראל, מחייב ראשית מאמץ כן ורציני לבטל את ההפליה המובנית והשיטתית נגדם וזה כולל יישום המלצות ועדת אור בנוגע לחקירות מעשי ההרג והפסקת מדיניות הפטור הגורף מענישה

 

הדרישות שמונה עדאלה בסיום המסמך, אשר אומצו על ידי ועדת המעקב העליונה לענייני הערבי בישראל הם:

  1. הקמת ועדה מקצועית ועצמאית, שחבריה ימונו בהסכמת ההנהגה הפוליטית הערבית בישראל, שסמכויותיה תהיינה מחייבות מבחינה חוקית ותכלולנה:


א) בדיקת הכשלים של החקירות ושל מערכת חקירת תיקי אוקטובר 2000.

ב) המלצה על הגשת כתבי אישום נגד האחראים בכל הדרגים להרג ולפציעה של אזרחים.

ג) לחקור את מקרי ההרג של אזרחים פלסטינים בישראל בידי שוטרים מאז שנת 2000 שתיקיהם נסגרו על ידי מח"ש.

 

  1. בנוגע לתיק אבו אלקיעאן, על המדינה להגיש מיידית כתבי אישום נגד האחראים להרג, ובנוסף נגד אנשי רשויות אכיפת החוק על חלקם בשיבוש הליכי חקירה.