רק לאחר שהגיש ערעור נגד מעצרו המינהלי, המדינה הודיעה כי ייבדק על ידי פסיכיאטר צעיר הלוקה בנפשו שמוחזק למעלה מ-7 שבועות

למרות שהוצגו מסמכים המעידים על מצבו הנפשי של העצור אזרח תושב נצרת, אישר בית המשפט המחוזי בנצרת את צו המעצר המינהלי עליו חתם שר הביטחון; בית המשפט העליון ידון בערעור שהגיש מרכז עדאלה.

ב-6.7.2021 ידון בית המשפט העליון בערעור שהגיש עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, בשמו של אזרח תושב נצרת נגד צו המעצר המינהלי אשר הוצא נגדו. העצור בן ה-27, אובחן כסובל ממחלת נפש ומטופל על ידי מוסדות רפואיים בשנים האחרונות.

 

הצעיר נעצר ב-17.5.2021 ומוחזק מאז מבלי שהוגש נגדו כתב אישום. ב-31.5.2021 חתם שר הביטחון בני גנץ על צו מעצר מינהלי למשך ארבעה חודשים. הצו אושר על ידי שופט בית המשפט המחוזי בנצרת, אברהם אברהם ב-21.6.2021, למרות שהוצגו מסמכים על אשפוזו במוסדות לבריאות הנפש. המחוזי דחה את טענות ההגנה בנימוק שהעציר איים לבצע פיגוע ופרסם פוסטים לאומניים בפייסבוק.

 

לקריאת ההחלטה של בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 21.6.2021

 

בערעור שהוגש לבית המשפט העליון באמצעות עו"ד סאוסן זהר נטעו כי שהמעצר המינהלי איננו חוקי, שכן לא הוצגה כל תשתית עובדתית המצביעה על סכנה שנשקפת מן העציר, ואין כל חוות דעת מקצועית מתחום בריאות הנפש שתעיד על מהימנות התבטאויותיו ומידת שיפוטו התקין והעצמאי.

 

עמ"מ 4540/21 פלוני נ. מדינת ישראל

לקריאת הערעור שהוגש ב-28.6.2021

 

לאחר שנקבע דיון בערעור ליום 6.7.2021, העבירה הפרקליטות הודעה ב-4.7.2021 בה עדכנה כי המערער ייבדק על ידי רופא פסיכיאטר באמצעות שירות בתי הסוהר ביום שנקבע לדיון ועל כן היא מבקשת את דחייתו. לאחר שמרכז עדאלה התנגד לבקשה זו, בית המשפט קבע כי הדיון יתקיים כמתוכנן, וכי המדינה תגיש את גובתה לערעור ללא דיחוי.
 

לקריאת הודעת הפרקליטות מה-4.7.2021

 

בתגובתה, טענה המדינה כי ברשותה מידע חסוי על פיו "קיימת סכנה ממשית קרובה לוודאות שהמערער יסכן את בטחון המדינה ושלום הציבור", ולכן  המעצר המינהלי חיוני משום ושאין דרך אחרת למנוע את הסכנה הנשקפת ממנו. כמו כן, מסרה המדינה כי  ככל שיראה בית המשפט לנכון, ההיא תציג את מלוא החומר המודיעיני שברשותה לעיונו במעמד צד אחד ובדלתיים סגורות.

 

לקריאת תגובת המדינה לערעור מיום 5.7.2021

 

עו״ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה מסרה:

״בהודעת הפרקליטות יש משום הודאה שלא התבצעו הפעולות הבסיסיות שנדרשו כדי לבסס את הטענות מרחיקות הלכת שהושמעו ביחס לעצור וכוונותיו לאור מחלתו הנפשית. כליאתו ללא חוות דעת הבוחנת את שיפוטו התקין והעצמאי, היא עדות לשרירות ולתכלית בלתי ראויה של המעצר, והעובדה שבית משפט המחוזי בנצרת אישר החלטה כזו צריכה להדיר שינה מכל מי שזכויות האדם חשובות לו. אין עדות טובה ממקרים כמו זה שלפנינו, לכך שמעצרים מינהליים הם פרקטיקה פסולה ומסוכנת שחייבת להיעלם מן העולם, וכי קיימת סכנה של ממש שמערכת המשפט תעניק יד חופשית לשירותי הביטחון לכלוא בני אדם ללא בקרה ומבלי לתת על כך דין וחשבון.״

 

צילום: William Warby