עדאלה דורש לשריין חמישית מתמיכות סלי המזון לחגים עבור האוכלוסייה הערבית

חרף פסיקת בג״ץ מ-1998, רק 0.1% מכספי ״קמחא דפסחא״ מועברים לארגוני סיוע בחברה הערבית; על פי נתוני הביטוח הלאומי 42% מן האזרחים הערבים סובלים מאי ביטחון תזונתי.

ביום חמישי (17.2) פנה עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, אל שר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן ואל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה גיל לימון, בדרישה מיידית לפעול לשריין 20% מתקציב תמיכות ״קמחא דפסחא״ לעמותות ערביות. זאת, בהתקרב מועד פרסום חלוקת כספי התמיכות בחודש אפריל, ובהיעדר שינוי במערך הקריטריונים שעד כה הביאו להדרה כמעט מוחלטת של עמותות מהחברה הערבית העוסקות בחלוקת מזון.

 

לקריאת המכתב

 

דרישה זו מגיעה לאחר פניות חוזרות של מרכז עדאלה שהחלו באוקטובר 2020, לנוכח נתונים לפיהם רק 0.1% מכספי תמיכות אלה מועברים לארגוני הסיוע בחברה הערבית. זאת, חרף פסיקת בג״ץ משנת 1998 שקבע כי על משרד הרווחה לקבוע קריטריונים לחלוקת כספי הסיוע באופן שיחולו גם על בני דתות אחרות.

 

בג"ץ 2422/98 עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. שר העבודה והרווחה

לקריאת העתירה

לקריאת פסק הדין

 

בפניותיו, דרש מרכז עדאלה ממשרד הרווחה לפעול לכך שההקצאה של כספי התמיכות תהיה שוויונית, וזאת הן באמצעות התאמת התבחינים לעמותות הסיוע הערביות, והן באמצעות פרסום בשפה הערבית באופן שיבהיר כי התקציב מיועד לכלל הציבור ואינו מוקדש אך ורק לחגים יהודיים. בחודש יוני השיב משרד הרווחה כי הוא מקיים ״בחינה מעמיקה וכוללת של מערך התמיכה בתחום הביטחון התזונתי״, אך עד כה לא חלה כל התקדמות בנושא קמחא דפסחא.

 

בתגובה לפנייה אחרונה טרם נקיטה בהליכים השיבו מהמחלקה למשפט ציבורי ומינהלי (יעוץ וחקיקה) במשרד המשפטים, כי בשל הבחינה של הקריטריונים עליה הכריז המרד, לא נמצא מקום להתערבות של היועץ המשפטי לממשלה בשלב זה.

 

בדרישה שהועברה כעת באמצעות עו״ד נארימאן שחאדה זועבי ממרכז עדאלה, צוין כי הגיעו לידי הארגון פניות רבות מעמותות שאינן עומדות במבחני התמיכה הקיימים, שכאמור טרם שונו. מרכז עדאלה דרש אפוא, כי בשלב זה כדי להבטיח תקצוב הולם של החברה הערבית, יפעלו ממשרד היועץ המשפטי לממשלה וממשרד הרווחה לשריין 20% מכספי התמיכה לעמותות ערביות.

 

בחודש דצמבר 2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי את נתוני העוני המעודכנים, מהם עולה שיעור הסובלים מאי ביטחון תזונתי בקרב החברה הערבית עומד על 42%, לעומת 11% מן הציבור הכללי. שיעור גבוה זה מחייב לדעת מרכז עדאלה כי תגובש מדיניות כוללת אשר תנגיש באורח הולם את אמצעי הסיוע הממשלתיים אל האוכלוסייה הערבית.

 

עו״ד נארימאן שחאדה זועבי ממרכז עדאלה מסרה:
״אין די בהבטחה החוזרת בחצי שנה האחרונה כי המשרד יעיין מחדש בתבחינים, כדי להבטיח שהנזקקים מהחברה הערבית אכן יזכו לתקצוב הולם. העובדה שחלפו למעלה מעשרים שנה מאז נתן בג"ץ פסק דין בנושא, ועדיין רק 0.1% מן התמיכות מועברים לעמותות ערביות, מלמדת כי אין כל ביטוי במבחן התוצאה לטענה שוועדת תמיכות פועלת באופן שוויוני. יש לקבוע תבחינים מהותיים, שיובילו לכך שכספי הסיוע יגיעו לנזקקים על פי צרכיהם ולא על פי מוצאם, ואולם כעת מתחייבים צעדים מיידיים לבלום את ההפלייה על רקע לאום.״