עדאלה הגיש עתירה הדורשת לבטל בחינוך המיוחד את נוהל השיבוץ של המורים הערבים

לטענת הורים ואנשי מקצוע, מינוי עובדי ההוראה בבתי ספר לחינוך מיוחד נעשה לפי קריטריונים בלתי ענייניים ומביא לפגיעה בחינוך התלמידים ובזכויות המורים.

היום (27.2), הגיש עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל לבית המשפט המחוזי בירושלים עתירה מנהלית נגד משרד החינוך. העתירה שהוגשה באמצעות עו"ד סלאם ארשייד ממרכז עדאלה, בשם עמותת ג'וסור – גשרים לאנשים עם אוטיזם ויו"ר ועד ההורים בבית ספר עמאר בחיפה גב' חנין שומלי, מבקשת להחריג את בתי הספר לחינוך מיוחד מנוהל שיבוץ מורים בבתי הספר הערביים. 

 

עת"מ 60190-02-22 ג'וסור – גשרים לאנשים עם אוטיזם ואח' נ. משרד החינוך/האגף לכח אדם בהוראה


לקריאת העתירה

 

מאמצע שנות ה-80, מנהיג משרד החינוך שיטת נפרדת וייחודית לשיבוץ, העברה והשלמת משרה של עובדי הוראה במערכת החינוך הרשמית הערבית, השוללת את שיקול דעת מנהלי בתי הספר. לטענת משרד החינוך, שיטה ריכוזית זו, המבוססת על מתן ניקוד למורים לפי קריטריונים קבועים, נועדה למנוע שיקולים בלתי ענייניים במינויים, והיא נקבעה על רקע עודף מורים ומה שהוגדר על ידו כ"העדר מוביליות של האוכלוסייה הערבית בהתאם להיצע העבודה". בעתירה נטען כי קביעת מסלולים נפרדים על רקע לאום בכל הקשור למינוי מורים והפגיעה בסמכויות מנהלי בתי הספר, מפלה באופן בלתי ענייני ונעשית בהעדר סמכות. לדעת העותרים, תוצאת מדיניות זו גורמת לפגיעה בשורה של זכויות, הן של תלמידים והורים והן של עובדי ההוראה, הבאים לידי ביטוי ביתר שאת כשמדובר בחינוך המיוחד.

 

אל העתירה צורפה חוות דעת מקצועית של ד"ר כרים נסר, מרפא בעיסוק שתחום התמחותו בחינוך לילדים על הרצף האוטיסטי. בחוות דעתו, בוחן ד"ר נסר את ההשלכות השליליות של נוהל שיבוץ המורים על מוסדות החינוך המיוחד, ומצביע כי הוא מושתת בחלקו על שיקולים בלתי ענייניים בבחירת צוותי הוראה, שאף מביאים לתיעדוף של מורים שאינם עונים על צרכי התלמידים. מתן שיקול הדעת בהעסקה למנהלי מוסדות החינוך אך ורק בבתי הספר העבריים, מביא להעמקת הפערים באיכות הלימודים ביניהם לבין בתי הספר הערביים. כתוצאה מכך, מעדיפים הורים ערבים רבים לרשום את ילדיהם לבתי ספר בחינוך המיוחד העברי. 

 

 לקריאת חוות הדעת

 

בבסיס העתירה עומדת הטענה כי ההבחנה הבלתי עניינית בין נהלי שיבוץ המורים וההבדל בין היקף הסמכות ושיקול הדעת הניתנים למנהלי בתי הספר במערכות החינוך השונות, עולה כדי הפלייה פסולה. נוסף על כך, הפלייה זו מתבססת על דעות קדומות גזעניות הנוגעות לטוהר המידות בחברה הערבית. כתוצאה ממדיניות זו נוצרת פגיעה בזכויות התלמידים הערבים לשוויון בחינוך ולעובדי ההוראה לשוויון בתעסוקה. ההשלכות ההרסניות של המדיניות על מערכת החינוך המיוחד בחברה הערבית מביאה לבסוף גם לפגיעה בזכותם של ההורים לבחור באופן שווה את מערכת החינוך המתאימה לילדיהם. הפרות אלה של זכויות יסוד חוקתיות, נעשית בהיעדר חקיקה מסמיכה ועל כן לדעת העותרים היא בלתי חוקית. 

 

עו"ד סלאם ארשייד ממרכז עדאלה הוסיפה:


"אם לא די בכך שהפלייה ארוכת השנים במערכת החינוך הובילה למחסור במקומות עבודה עבור המורים הערבים, מניח משרד החינוך באורח גזעני כי מנהלי בתי ספר ערבים ינהגו כתוצאה מכך במשוא פנים בבחירת מוריהם. בשם יצירת מדדים אובייקטיבים לכאורה, יצרו במשרד החינוך שיטת ניקוד שאין בינה לבין התאמה לצרכים חינוכיים דבר, והדבר פוגע בראש ובראשונה בילדים ובחינוך שהם מקבלים. זהו נוהל פסול מיסודו, שאין לו מקום במערכת החינוך."

 

תמונה: arab48