צוות ההגנה של פרופ׳ נאדרה שלהוב-קיבורקיאן דרש מפרקליט המדינה להורות למשטרה להפסיק את חקירותיה הפוליטיות הממשיכות להתנהל לאחר שחרורה ממעצר

המרצה נשאלה בחקירותיה על תיאור ירושלים המזרחית כעיר כבושה, על משמעות המושג ״קולוניאליזם התיישבותי״ והאם היא עדיין חושבת שישראל מבצעת פשע של השמדת עם בעזה. בעקבות הזמנתה לחקירה שלישית לאחר מעצרה, הודיעו עורכי דינה של המרצה כי הנחו אותה שלא להשיב על שאלות בנושאים שלא אושרו על ידי הפרקליטות.

ב-1.5.2024 העביר צוות ההגנה של פרופ׳ נאדרה שלהוב-קיבורקיאן, מכתב אל פרקליט המדינה עמית איסמן, המשנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים) אלון אלטמן, ותחנת המשטרה במבשרת ציון שבה נחקרה מאז מעצרה ב-18.4.2024. במכתב שהועבר באמצעות עו״ד הדיל אבו-סאלח ממרכז עדאלה, הודיעו עורכי דינה כי פרופ׳ שלהוב-קיבורקיאן כי לקראת החקירה שזומנה אליה למחרת (2.5.2024), ייעצו לה שלא לענות על שאלות בנושאים פוליטיים או על שאלות אחרות החורגות מן האישור שניתן על ידי פרקליטות המדינה לפתיחה בחקירתה. עוד הודיעו עורכי דינה כי אם תוזמן לחקירה נוספת ישקלו את צעדיהם המשפטיים כדי להביא להפסקת רדיפתה הפוליטית. הודעה זו, מגיעה בעקבות חקירות שעברה פרופ׳ שלהוב-קיבורקיאן לאחר שחרורה ממעצר, בהן נשאלה שאלות שלטענת עורכי דינה מהוות אקט בלתי חוקי של רדיפה פוליטית ופגיעה בחופש האקדמי המהווים יחד שימוש לרעה בהליך הפלילי לשם הפחדה. יודגש, כי שצוות ההגנה הבהיר במכתב קודם את עמדתו לפיה האישור שניתן לפתיחה בחקירה מלכתחילה אינו סביר, ומהווה אקט פסול של רדיפה פוליטית והתעמרות של הרשויות נגד התבטאויות לגיטימיות, וכן פגיעה חמורה בחופש הביטוי והחופש האקדמי.

 

לקריאת המכתב

 

בין יתר הנושאים והשאלות שעלו בשתי חקירות שנמשכו כ-4 שעות כל אחת, נשאלה פרופ׳ שלהוב-קיבורקיאן על כך שכינתה את ירושלים המזרחית עיר כבושה, תוך שנתבקשה להסביר למה היא מתכוונת במושג זה ועל מה היא מסתמכת. עוד נשאלה לגבי משמעות המושג ״קולוניאליזם התיישבותי״ ועל המקורות שהסתמכה עליהם בהתייחסה למספר ילדים שנהרגו בעזה מתחילת המלחמה. נוסף על כך, ביקשו חוקרי המשטרה לדעת האם היא עדיין סבורה שישראל מבצעת פשע של השמדת עם בעזה.

 

פרופ' שלהוב-קיבורקיאן, אזרחית ישראלית ומרצה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת קווין מרי בלונדון, נעצרה בביתה בירושלים ב-18.4.2024, בעקבות התבטאויותיה בפודקאסט שבו השתתפה ושפורסם כחודש וחצי לפני מעצרה. למחרת מעצרה, בית משפט השלום בירושלים דחה את בקשת המשטרה להמשיך להחזיקה במעצר, החלטה שקיבלה גם את אישורו של בית המשפט המחוזי שדחה את ערר שהגישה המשטרה נגדה.

 

לקריאת מידע נוסף על מעצרה ושחרורה

 

צו המעצר שהוצא נגד פרופ' שלהוב-קיבורקיאן, וחקירתה במשטרה התבצעו מתוקף אישור שניתן על ידי המשנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים) כמתחייב מהנחיית פרקליט המדינה בנושא פתיחה בחקירה והעמדה לדין בעבירות או עניינים בעלי רגישות מיוחדת. אישור זה, כלל שלושה פרסומים ספציפיים עליהם כבר נחקרה פרופ' שלהוב-קיבורקיאן בטרם שוחררה ממעצר. חרף התחימה המופרשת הזו מצידה של פרקליטות המדינה, המשטרה שאלה בחקירתה במהלך המעצר בעניינן של פרסומים אקדמיים אחרים פרי עטה של המרצה שלא נכללו באישור הפרקליטות. בעקבות שאלות אלה ולנוכח השימוש לרעה שעשתה המשטרה בסמכותה, דרשו עורכי דינה ב-25.4.2024 את התערבותה הדחופה של פרקליטות המדינה, כדי למנוע את המשך זימוניה של פרופ' שלהוב-קיבורקיאן לחקירות נוספות, ולחילופין להורות למשטרה שלא לחקור אותה על התבטאויות שאינן כלולות באישור הפתיחה בחקירה שניתן בעניינה. מאז שחרורה ממעצר, זימנה המשטרה בכל זאת את פרופ׳ שלהוב-קיבורקיאן לשתי חקירות שהתבצעו בתחנת המשטרה במבשרת ב-28 וב-30 באפריל 2024. התנהלות החוקרים בהן וזימונה לחקירה נוספת לאחריהן, הם שהובילו לפנייה שהועברה האחרונה שהועברה.

 

צוות ההגנה של פרופ׳ נאדרה שלהוב-קיבורקיאן כולל את עו״ד עלא מחאג׳נה ועורכי הדין ד"ר חסן ג׳בארין והדיל אבו-סאלח ממרכז עדאלה.

 

הודעות קודמות לעיתונות

בית המשפט המחוזי בירושלים הורה על שחרורה של פרופסור נאדרה שלהוב-קיבורקיאן 19.4.2024

 

צילום: Photo by Chaim Goldberg/Flash90