ארגוני זכויות אדם דורשים לפתוח מיידית את מעבר קרני, נקודה חיונית להעברת מזון וחומרי גלם בין עזה לישראל


ביוני 2007 נסגר מעבר קרני, המשמש עורק החיים של רצועת עזה. דרך המעבר מגיעים הטובין ההומניטריים והמסחריים אל הרצועה וממנה. עדאלה עתר לבג"ץ בדרישה לפתוח לאלתר את מעבר קרני כדי לאפשר יבוא ויצוא של אספקה סדירה ומספקת של מצרכי מזון, מצרכי יסוד, חומרי גלם וסחורות הנחוצים לניהול חיים תקינים.

בעוד עתירה זו תלויה ועומדת הכריזה הממשלה על רצועת עזה כעל "ישות עוינת" והחליטה על מדיניות כוללת של ענישה קולקטיבית. לפיכך נמחקה העתירה בהמלצת שופטי בג"ץ, ובו ביום הוגשה עתירה נגד מדיניות הענישה הקולקטיבית המתייחסת לעניין החשמל והדלק.

בג"ץ 5523/07, עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. ראש הממשלה

מסמכים קשורים: