תגובת עדאלה לדו"ח האו"ם לחקר אירועי הסכסוך בעזה 2014

ממרכז עדאלה, שהגיש דו"ח לוועדה במהלך עבודתה, נמסר כי "מסקנותיה של ועדת האו"ם מאשרות את מה שארגוני זכויות אדם, טענו לאורך כל המלחמה: ישראל הפרה באופן חמור את עקרונות המשפט ההומניטארי הבינלאומי וביצעה פשעי מלחמה

“ועדת החקירה העצמאית של האומות המאוחדות לחקר אירועי הסכסוך בעזה 2014 אספה מידע משמעותי אשר מצביע על ביצועם של פשעי מלחמה אפשריים הן על ידי ישראל והן על הקבוצות הפלסטיניות החמושות.” כך נמסר בהודעתה של הוועדה עם הגשת מסקנותיה. עוד נמסר בהודעת הוועדה כי "ישראל חייבת לשנות את דפוס אי מיצוי הדין העקבי שלה של מבצעי עבירות לכאורה”. 

 

מהמרכז המשפטי עדאלה, שהגיש דו"ח לוועדה במהלך עבודתה, נמסר כי "מסקנותיה של ועדת האו"ם מאשרות את מה שארגוני זכויות אדם, ובכלל זה עדאלה, טענו לאורך כל המלחמה: ישראל הפרה באופן חמור את עקרונות המשפט ההומניטארי הבינלאומי במהלך הפעולות הצבאיות שלה, בצעה פשעי מלחמה, וחקירות פליליות עצמאיות, שלא בוצעו ע"י ישראל, נדרשו על מנת לבחון את הפעילות הצבאית של ישראל.

 

דוגמא מרכזית היא האירוע הקשה שבו ארבעה ילדים על החוף עזה נהרגו מירי הצבא הישראלי, אירוע אשר בעקבותיו פנה מרכז עדאלה לפרקליטות הצבאית בזמן המלחמה בדרישה כי תיפתח חקירה מיידית. הוועדה הדגישה בדו"ח כי היא דוחה את מסקנות הפרקליטות הצבאית בנוגע לאירוע זה. מסיבות אלה ונוספות, הוועדה הביעה את דאגתה הרצינית מהחסינות  שישראל מעניקה לכוחותיה מפני כל אחריות על מעשיהם, הן במהלך המלחמה והן במעשי כוחותיה בגדה המערבית.

 

 

סוגיות רבות שהעלה מרכז עדאלה בפני הוועדה מוזכרות בדו"ח, וביניהן: עינויים ויחס בלתי-אנושי נגד ילדים בגדה המערבית; סירובו של בית המשפט העליון להתערב במדיניות ובהחלטות של הפרקליט הצבאי הראשי; סירובו של הפרקליט הצבאי הראשי לחשוף את המידע שהוא משתמש בחקירותיו, ולעיתים אף לא ליידע את הגורמים הרלוונטיים בהחלטותיו; והמכשולים שישראל מציבה בפני תושבי רצועת עזה הרוצים לפנות לבתי המשפט בישראל במסגרת תביעות נזיקין נגד הצבא".