עדאלה: פסק הדין של בג"צ חוסם את גישתם של תושבי רצועת עזה לבתי משפט בישראל

למרות דחיית העתירה, השופטים התייחסו בפסק דינם לניגוד עניינים שיוצרת מדיניות זו בין היותה של המדינה הגוף הנתבע בתיקים אלה לבין היותה זו המחליטה מי יכול להגיע לבית המשפט ומי לאו.

בג"צ דחה היום, 16.12.14, את העתירה נגד מדיניות משרד הביטחון ומשרד הפנים, המונעת מתושבי רצועת עזה שהגישו תביעות נזיקין נגד כוחות הביטחון ועדים מטעמם להיכנס לישראל לצורך השלמת הליכים משפטיים. את העתירה הגישו מרכז עדאלה, מרכז מיזאן והמרכז הפלסטיני לזכויות אדם, בשם ארבעה תושבי רצועת עזה שנפגעו מפעולות של הצבא והגישו תביעות נזיקין נגד המדינה, אך בקשותיהם לקבל היתרי כניסה על מנת לקדם את תביעותיהם סורבו פעם אחר פעם.

למרות דחיית העתירה, השופטים התייחסו בפסק דינם לניגוד עניינים שיוצרת מדיניות זו בין היותה של המדינה הגוף הנתבע בתיקים אלה לבין היותה זו המחליטה מי יכול להגיע לבית המשפט ומי לאו. השופט רובינשטיין ציין בפסק הדין: "המדינה חובשת שני כובעים, כאחראית לביטחון מזה, וכנתבעת בתיקים מזה, ועליה להקפיד כלל הניתן שלא לערב בין זה לזה".

 

בעקבות העתירה, הגישה פרקליטות המדינה לבג"צ נוהל "לבחינת בקשות כניסה של פלסטינים תושבי עזה לצורך ניהול הליכים משפטיים בישראל". בנוהל זה נכתב כי "על הפרקליטים המנהלים את ההליכים לבחון כל דרך משפטית דיונית אפשרית, באופן שיאפשר את ניהולן של תביעות גם ללא הגעתם לדיון של עדים תושבי רצועת עזה, והכל כמובן כל עוד אין בהתנהלות זו כדי לפגוע פגיעה של ממש ביכולתה של המדינה להתגונן". בעקבות טענות העותרים כי מדובר בניגוד עניינים, בג"ץ ציין היום כי "לא נכחד, כי בניסוחים בפרק זה מצאנו מקום לביקורת, גם אם לא היתה כוונת מכוון, והדברים חוזרים לשני כובעיה של המדינה שנזכרו מעלה."

 

על אף הדברים הביקורתיים, פסק הדין נמנע מלדון בפגיעה החמורה שגורמת מדיניות זו לזכויות החוקתיות של התובעים ולזכותם לקבל פיצויים בגין הנזקים הנגרמים להם כתוצאה מפעילות הצבא, והשופט רובינשטיין ציין כי צריך לראות סוגיה זו לא "במשקפיים חוקתיות רמות אלא במשקפיים פרקטיות... השורה התחתונה צריכה לפחות שניתן יהיה לתבוע ושהביטחון לא יפגע...".