דרישה להתיר ביקורי משפחות אצל אסירים מרצועת עזה הכלואים בבתי כלא בישראל בהמשך לאיסור מוחלט החל ביוני 2007

סמוך לנפילתו של החייל גלעד שליט בשבי החלו רשויות הכלא לערום קשיים והגבלות על ביקורי משפחות האסירים תושבי עזה. ביוני 2007 החליט הצבא לשלול לחלוטין ובאופן גורף את ביקורי משפחות האסירים. שלילת ביקורי המשפחות מביאה להפסקת האספקה של מצרכים בסיסיים לאסירים בבית הכלא, לרבות כספים שהיו מסופקים בדרך כלל על ידי המשפחות, והביאה לבידודם המוחלט של כאלף אסירים ולניתוקם מהעולם החיצון. זאת עוד, העברתם של הכלואים הפלסטינים אל שטח ישראל מחייבת את המדינה לאפשר להם להיפגש עם משפחותיהם בתנאים ובתדירות סבירים.

ביוני 2008 עתרנו לבג"ץ בשם משפחות של אסירים תושבי רצועת עזה וארגוני זכויות אדם, בדרישה לאפשר לתושבי רצועת עזה לבקר את יקיריהם בבתי הכלא הישראליים באופן סדיר. בעתירה נטען כי המניע המרכזי מאחורי החלטה שרירותית זו הוא הטלת עונש קולקטיבי על הכלואים תושבי עזה ומשפחותיהם. בג"ץ דחה את העתירה וקבע כי אין עילה להתערב במדיניות השוללת את ביקורי משפחות האסירים מרצועת עזה.

 

בג"ץ 5399/08, עדאלה: המרכז המשפטי לזכויות המיעט הערבי בישראל וא נ. שר הבטחון

לפרטים נוספים ראו הודעה לעיתונות: 

 בג"ץ קבע: אין עילה להתערב במדיניות השוללת לחלוטין ובאופן גורף את ביקורי משפחות האסירים מרצועת עזה

מסמכים קשורים: