העברת דוחות נתיחה לאחר המוות למשפחות הרוגי אוקטובר 2000

בפברואר 2001 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבית המשפט העליון בשם ארבע ממשפחות הרוגי אוקטובר 2000 כנגד המרכז לרפואה משפטית "אבו כביר". בעתירה דרש מרכז עדאלה כי דו"חות הנתיחה לאחר המוות של בניהם יועברו אליהם. עוד נטען בעתירה כי הסירוב למסור את הדו"חות פוגע בכבוד וברגשות המשפחות, ומחבל בתהליך חשיפת האמת ונסיבות מותם של ארבעת ההרוגים, במיוחד בשל העובדה כי הדוחות נחוצים לצורך קבלת חוות דעת מקצועיות, על מנת שאלו יוגשו לועדת החקירה הממלכתית. בעקבות הגשת העתירה, העבירה ועדת החקירה את הדוחות לארבעת המשפחות במרס 2001.


בג"ץ 1274/01, אחמד מחמוד ג'בארין ואח' נגד המרכז הרפואי המשפטי ואח'