עדאלה פנה שוב למשרד לביטחון פנים בדרישה שלא למנות את בנצי סאו למפכ"ל המשטרה

בפנייתם של עו"ד מאיסאנה מוראני ועו"ד פאדי ח'ורי בשם ועד משפחות הרוגי אוקטובר 2000, נטען כי בנצי סאו אינו מתאים מבחינה ערכית-מוסרית להתמנות לתפקיד מפכ"ל משטרת ישראל

מרכז עדאלה הגיב אתמול, 29.7.15, לתגובת המשרד לביטחון פנים לדרישת עדאלה שלא למנות את ניצב בנצי סאו לתפקיד מפכ"ל המשטרה. בפנייתם של עו"ד מאיסאנה מוראני ועו"ד פאדי ח'ורי בשם ועד משפחות הרוגי אוקטובר 2000, נטען כי בנצי סאו אינו מתאים מבחינה ערכית-מוסרית להתמנות לתפקיד מפכ"ל משטרת ישראל וכי מינויו יפגע בצורה אנושה באמון האזרחים הערבים במערכת אכיפת החוק.

 

בפניית עדאלה למשרד לביטחון פנים צוין כי בג"ץ קבע בעבר כי כשירותו של אדם לתפקיד ציבורי נבחנת, בין היתר, בדמותו המוסרית, טוהר מידותיו וניקיון כפיו. מבחינה זו, טענו עו"ד מוראני ועו"ד ח'ורי, סאו אינו מתאים לתפקיד, שכן וועדת אור קבעה לגביו כי במהלך אירועי אוקטובר 2000 סאו נתן הנחיות לפעול בניגוד להוראות, דבר שהביא להרג שלושה בני אדם. עובדה זו מלמדת כי בניצב סאו דבק "דופי ערכי מובנה, היורד לשורש יכולתו למלא את המשרה הציבורית המיועדת".

 

בנוסף, צוין בפניית מרכז עדאלה כי בניגוד לטענת המשרד לביטחון פנים, לפיה אי-העמדתו לדין של סאו פירושה כי ההחלטה על מינויו הינה סבירה, מסקנותיה החמורות של וועדת אור, בדגש על האירועים שהובילו להרג שלושה בני אדם, הינם שיקולים רלוונטיים לעניין בחינת התאמתו של סאו לתפקיד. עו"ד מוראני ועו"ד ח'ורי ציינו כי בשורה של פסקי דין נקבע בעבר כי עצם ההחלטה שלא להגיש כתב אישום בגין חשדות נגד אדם כלשהו, אינה הופכת את המינוי לתפקיד ציבורי לראוי וסביר.

 

באשר לאמונו של הציבור הערבי במשטרה, נכתב בפניית עדאלה למשרד לביטחון פנים כי ההתנגדות בחברה הערבית ומוסדות הנהגתה למינויו של סאו לתפקיד מפכ"ל המשטרה הינה גורפת. "החשש לפגיעה באמון הציבור הערבי במשטרה ככל שימונה סאו לעמוד בראשה קיבל ביטוי בצורה מפורשת במכתבים שנשלחו אליכם מטעם הנהגת הציבור הערבי: הרשימה המשותפת, ועדת ההיגוי העליונה לענייני הציבור הערבי בישראל וכן ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל, כאשר האחרון ציין בצורה מפורשת כי ראשי הרשויות המקומיות הערביות לא יבואו בדין ודברים עם סאו ככל שימונה לתפקיד מפכ"ל המשטרה".   

מסמכים קשורים: