בג"צ דן בעתירת עדאלה להפחתת תעריפי המים בכפרים הלא מוכרים

עתירת עדאלה הוגשה בשיתוף נציגי חמישה כפרים לא מוכרים בנגב. הדיון התנהל בפני השופטים אסתר חיות, מרים נאור ונועם סולברג.
בית המשפט העליון דן היום, 5.11.14, בעתירת מרכז עדאלה להפחתת תעריפי המים הנגבים מתושבי כפרים הבדואים הלא מוכרים בנגב. עתירת עדאלה הוגשה בשיתוף נציגי חמישה כפרים לא מוכרים בנגב. הדיון התנהל בפני השופטים אסתר חיות, מרים נאור ונועם סולברג. בעתירת עדאלה נטען כי חוק המים קובע שחישוב תעריף המים ייקבע לפי העלות הממשית הקשורה לאספקה והפקה של המים. אך מאחר שהכפרים הלא מוכרים בנגב אינם מחוברים לתשתית מים, כמו שאר אזרחי המדינה, עלויות רבות נחסכות מהגופים אשר אחראים על אספקתם. משכך, נטען בעתירה, יש להפחית מתעריפי המים שמשלמים תושבי הכפרים הלא מוכרים בנגב.
בית המשפט הורה לעותרים למחוק את העתירה בגלל מחסור בנתונים רשמיים המוכיחים שאכן המצב הקיים מפלה לרעה את תושבי הכפרים הלא מוכרים. בית המשפט הציע לעותרים לדרוש מידע מרשויות המים דרך חוק חופש מידע בנוגע להבדלים במחירי המים שמשלמים תושבי הכפרים לעומת אזרחים משאר היישובים בארץ, נתונים אשר עשויים להעיד האפליה בתחום. במקביל, בית המשפט השאיר פתח לעותרים לחזור לתיק דרך שימוש בחוק חופש המידע.
 
במרכז עדאלה אומרים כי "מצער שבית המשפט בחר שלא להתערב ולא הורה לרשויות המדינה להוזיל את מחירי המים בכפרים הלא מוכרים. תושבי כפרים אלה משלמים מחיר מלא על המים כמו כל אזרח אחר, למרות שהם צריכים לשאת בנוסף לכך בעלויות של סחיבת המים לבתיהם מנקודות מים הרחוקות מספר קילומטרים דבר המכפיל ואף יותר את מחירי המים. ראוי היה שבית המשפט יורה לרשויות המים לספק את הנתונים לגבי עלויות המים שמשלמים אותם תושבים לעומת אחרים במקום לדרוש זאת מהעותרים עצמם.
 
עוד אומרים במרכז עדאלה כי "אנו נפעל בהתאם להנחיות בית המשפט, נשיג נתונים מרשות המים ונשתמש בחוות דעת של מומחים ונפנה שנית לבית המשפט. מדובר באותו בית המשפט אשר קבע שנגישות למים היא זכות חוקתית, אך במקביל דחה את הדרישה לחבר את הכפרים לרשת המים. גם כיום, בית המשפט מסרב להתערב למרות שקיימת פגיעה קשה בזכות התושבים".